HMS Sturkö sprängde fyra minor vid Gotska Sandön

Under den gångna veckan har röjdykarfartyget HMS Sturkö sökt efter gamla minor i ett område öster om Gotska Sandön. Resultatet blev sju funna minor varav fyra oskadliggjordes genom sprängning.

Den fjärrstyrda undervattensfarkosten sjösätts (arkivbild) Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Sturkö har en besättning på 17 personer.
HMS Sturkö har en besättning på 17 personer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Sturkö har en besättning på 17 personer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Minorna som hittades var tyska, av typen EMA, med 150 kilos laddningsvikt. De var en del av en stor minering som lades ut under första världskriget. De aktuella minorna hittades 18 nautiska mil (cirka 33 kilometer) öster om Gotska sandön.

–Minorna var mycket välbehållna trots alla år på botten. De typiska hornen syntes och det märktes att sprängkraften fanns kvar när vi oskadliggjorde dem, säger Martin Blomqvist som är fartygschef på HMS Sturkö.

För djupt för dykare

Minorna hittades med hjälp av fartygets sonar, som bogseras efter fartyget och med hjälp av ljudvågor söker av botten under fartyget. HMS Sturkö är i och för sig första hand ett röjdykarfartyg, där man använder just röjdykare för att oskadliggöra minor, men är också utrustad med undervattensfarkost . I det aktuella området var det så pass djupt att fartygets undervattensfarkost fick användas för att placera laddningarna intill minorna. Djupet i området är cirka 100 meter.

Sökningarna har nu avslutats för denna gång i området. Försvarsmakten planerar att återkomma till platsen vid ett senare tillfälle.

Här finns information om vad man ska göra om man hittar något som misstänks vara minor eller ammunition till sjöss.