HMS Carlskrona ingrep mot fartyg – pirater gav upp

Under patrullering i Adenviken mottog HMS Carlskrona strax innan lunch den 5 juni 2013 ett nödmeddelande från en Indisk Dhow (mindre transportfartyg).

En representant ur bordningsstyrkan pratar med fartygets kapten Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Fartyget uppgav att det blivit attackerat av pirater utanför Somalias norra kust. Carlskrona som befinner sig ca 6 timmar från positionen sätter högsta fart mot platsen.

En Holländsk fregatt befinner sig närmare positionen och styr också mot området. Ombord på Carlskrona görs en bedömning av vilken kurs det kapade fartyget färdas på. Efter någon timme påbörjar Carlskrona sitt sökande mot den tänkte positionen med helikopter som snabbt kan söka av stora vattenområden.

Carlskrona etablerar kontakt

Carlskronas helikopter upptäcker och identifierar det kapade fartyget. Resultatet från helikopterspaningarna kunde inte bekräfta att det fanns pirater ombord. Det indiska fartyget utfrågas då via radio. Radiokommunikationen går inledningsvis bra men när Carlskrona frågar om personal från bordningsstyrkan kan gå ombord för en så kallad ”Friendly Visit” upphör radiokommunikationen.

– Agerandet stärkte våra misstankar, att det verkligen rörde sig om ett kapat fartyg. I dessa lägen måste vi agera försiktigt för att inte riskera liv och hälsa för gisslan, säger chefen för den svenska styrkan, kommendörkapten Mathias Jansson 

Ombord höjs nu beredskapen för att snabbt kunna svara mot piraterna om de skulle bli våldsamma. Carlskrona går upp nära fartyget och etablerar kontakt med hjälp av stora högtalare. Det blir ganska snart uppenbart att ett tiotal pirater håller de 14 besättningsmännen som gisslan. För att inte äventyra gisslans säkerhet ökar HMS Carlskrona avståndet till fartyget och följer det på håll.

Besättningen på fartyget tacksamma

Senare på kvällen styr fartyget in mot Somalias kust och vid midnatt lämnade piraterna fartyget och gick iland på Somaliskt territorium. Kort därefter gör Carlskronas bordningsstyrka en bordning på Dhowen för att kontrollera så att ingen i besättningen är skadad.

– Den här händelsen visar igen på vikten av att vara på rätt plats vid rätt tillfälle i det gigantiska området vi opererar i. Det visar också på att samarbetet mellan olika enheter kan vara avgörande, säger Mathias Jansson.

Under morgonen och förmiddagen följer Carlskrona fartyget och lämnar det  för vidare färd mot sin slutdestination.