Försvarsmakten söker efter minliknande förmål

Under torsdagsförmiddagen fick Försvarsmakten uppgifter från två Gotlandsfärjor som iakttagit ett föremål som liknade en sjömina, cirka 15 distansminuter/27 kilometer sydost om Landsort. Just nu fortsätter sökandet med minröjningsfartyget HMS Spårö ur Fjärde sjöstridsflottiljen.

HMS Spårö är ett kombinerat minröjnings- och röjdykarfartyg Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Den ammunitionsröjningsledare som var i beredskap gav sig ut till området med hjälp av ett av Kustbevakningens fartyg.

Försvarsmakten genom Fjärde sjöstridsflottiljen och flera marina enheter samt helikopter sökte tillsammans med Kustbevakningen efter föremålet under torsdagen men inget föremål kunde påträffas.

Sökningarna fortsätter nu med minröjningsfartyget HMS Spårö samt en bevakningsbåt.

Det beräknas att cirka 175 000 minor fälldes i Östersjön och västerhavet under de båda världskrigen. Ett okänt antal av dessa ligger kvar på botten och kan med strömmar föras in mot land. Försvarsmakten sökte så sent som för en månad sedan igenom det här området och röjde då flera minor. Det kan alltså inte uteslutas att det rör sig om en skarp mina.

Korrekt agerande om man påträffar ett misstänkt objekt:

  • Påträffar du ett riskföremål, vidrör det inte.
  • Kontakta JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112.
  • Får du av misstag ombord ett riskföremål, släpp tillbaka det i sjön, märk ut platsen med bojar, ta positionen och rapportera det inträffade.
  • Riskobjekt får aldrig tas med till tätort!

Mer information om oexploderad ammunition till sjöss i länken till höger på sidan.