Första bataljonen färdigutbildad i Mali

Den första maliska bataljonen är utbildad av EUTM Mali och den är nu på plats i norra Mali. För den svenska personalen som är på plats i Koulikoro där de utbildar den maliska armén väntar nu en ny utbildningsomgång med en ny bataljon.

Den maliska bataljonen, Waraba, har efter tio intensiva veckor med utbildning, transporterats upp till Malis norra regioner för att påbörja sitt arbete. Innan bataljonen lämnade Koulikoro hölls en avslutningsceremoni, där var och en även tilldelades ett certifikat som vittnar om deras deltagande i utbildningen.

– Utbildningen har varit omfattande och intensiv. Soldaterna kom med olika utbildningsståndpunkter och erfarenheter. Framgångsfaktorn har varit att vi försökt få gruppchefer och plutonchefer förstå enkel teori, taktik och att kunna genomföra detta. Att med hjälp av givna verktyg kunna styra grupp och pluton i anfalls- och försvarsstrid, berättar Joakim Elv, en av de svenska utbildarna.

Målet har varit att få plutonen att förstå vikten av att kunna koordinera eld och rörelse, och hur man gör detta. Vid sidan av anfalls- och försvarsstrid har utbildningen även inkluderat sjukvårdsutbildning, mind awareness och IED-utbildning, mänskliga rättigheter samt närkamp.

– Den genomgående känslan under utbildningen av Waraba är att de är och har varit motiverade vilket har gjort att utbildningen kunnat flyta på enligt plan, avslutar Joakim.

Nya utmaningar väntar kommande vecka för de svenska instruktörerna när nästa bataljon anländer till Koulikoro och ska påbörja sin utbildning.