Förändrat klimat ger nya utmaningar

När isen smälter öppnas nya sjövägar och närvaron ökar i Arktis. Det ställer krav på exempelvis förmågan att kunna genomföra räddningsoperationer.

Under två dagar i mitten av juni träffades försvarscheferna från de nordiska länderna, Kanada och Ryssland samt representanter från USA och Island på Grönland för att annat diskutera de framtida utmaningarna i Arktisområdet.

Det danska försvaret intervjuade Sveriges överbefälhavare, general Sverker Göranson på plats på Grönland.

ÖB Sverker Göranson på Grönland