Det bästa från två världar

För dryga tjugotalet värnpliktsutbildade kompani-, pluton- och gruppbefäl i armén finns det inget bättre sätt att spendera sommaren – tio veckors reservofficersutbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) innebär en perfekt kombination med det civila livet som till exempel gymnasielärare eller jurist.

Sara Eklund och Johan Karlsson, två blivande tidvis tjänstgörande specialistofficerare, som just påbörjat sin reservofficersutbildning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tre dagar in i utbildningen diskuterar de blivande reservofficerarna sin yrkesroll – vilka förmågor krävs som chef, ledare och utbildare i insatsorganisationen.
Tre dagar in i utbildningen diskuterar de blivande reservofficerarna sin yrkesroll – vilka förmågor krävs som chef, ledare och utbildare i insatsorganisationen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
För årets förstaårsstuderande på Reservofficerskurs 1 (ROK 1) väntar examen och utnämning till förstesergeant efter nästa sommars Reservofficerskurs 2 (ROK 2).
För årets förstaårsstuderande på Reservofficerskurs 1 (ROK 1) väntar examen och utnämning till förstesergeant efter nästa sommars Reservofficerskurs 2 (ROK 2). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tre dagar in i utbildningen diskuterar de blivande reservofficerarna sin yrkesroll – vilka förmågor krävs som chef, ledare och utbildare i insatsorganisationen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
För årets förstaårsstuderande på Reservofficerskurs 1 (ROK 1) väntar examen och utnämning till förstesergeant efter nästa sommars Reservofficerskurs 2 (ROK 2). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag gillar kontrasten till mitt civila liv, berättar Sara Eklund, som gjorde värnplikten på I 19 i Boden 2005 till 2006. Det ger mig energi att komma iväg och göra något helt annat med jämna mellanrum.

Sara har även tjänstgjort i Försvarsmakten i ett samverkansteam i Kosovo sedan värnplikten – en erfarenhet som gav mersmak:
– Det känns bra att få göra något på riktigt. Jag vill göra något mer än att kanske skänka pengar i någon hjälporganisations insamlingsbössa här hemma.

Koncentrerad utbildning i högt tempo

Reservofficersutbildningen är tvådelad och genomförs under två sommarperioder om tio respektive åtta veckor vardera. Utbildningen kan liknas vid en koncentrerad och intensifierad specialistofficersutbildning. För årets förstaårsstuderande väntar en generell del på Militärhögskolan i Halmstad med studier i bland annat ledarskap, pedagogik, taktik- och vapenutbildning och folkrätt, men även fysiskt stridsvärde. Nästa sommar ägnas åt specifik befattningsutbildning.
– Förra årets utbildning var mycket uppskattad, och man ville ha mer av nästan allt, säger Stefan Klawitter. I år har vi därför utökat Reservofficerskurs 1 (ROK 1) från åtta till tio veckor, och lägger bland annat in mer praktiska ledarskapsövningar i fältmiljö, och även en fältövning i Polen.

Värdefulla erfarenheter

Reservofficersutbildningen för värnpliktsutbildade kompani-, pluton- och gruppbefäl i armén genomfördes för första gången förra sommaren på MHS H.
– Den är egentligen en försöks- och övergångsutbildning med två genomföranden, förklarar Stefan Klawitter, kurschef. Reservofficersutbildningen i det här utförandet skapades för att ta hand om behovet av tidvis tjänstgörande specialistofficerare i insatsorganisationen efter det att Försvarsmakten infört det nya personalförsörjningssystemet med vilande värnplikt och nya personalkategorier som soldater och specialistofficerare.

Reservofficerarnas roll i Försvarsmakten kommer att vara fortsatt viktig. Erfarenheterna kommer att tas omhand när Försvarsmakten nu utreder reservofficerarnas roll, och lämnar förslag på nya reservofficersutbildningar för både tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare i slutet av året.

Johan Karlsson, tidigare värnpliktig på I 19 med erfarenhet från tjänstgöring i Afghanistan, har precis avslutat sina juridikstudier. Han ser ljust på framtiden:
– Jag ser fram emot att kunna byta mitt förmodade civila skrivbordsjobb mot något mer handfast emellanåt, att få komma ut i skogen. Min önskan är att kunna bidra till Försvarsmaktens utveckling, och kunna kombinera mina kunskaper från juristprogrammet med tidvis tjänstgöring som specialistofficer. Jag hoppas att Försvarsmakten och jag hittar en bra lösning!