Andra vändan i Somalias farvatten

I början på mars 2013, lämnade fartyget HMS Carlskrona Sverige och satte kurs mot Somalias kust för att ingå i Operation Atalanta, EU:s marina insats. Det är tredje gången som Sverige deltar med fartyg och personal i EU Naval Force (EU Navfor), eller ME03 som är den svenska beteckningen på insatsen.

Magnus Augustinsson har tidigare deltagit vid den första insatsen ME01, han är chef över den bordningsstyrka som ingår i ME03. Magnus svarade på några frågor om hur tillvaron på insatsen är.

Du har varit med vid den tidigare insatsen ME01 i Adenviken, upplever du någon förändring?
Jag har haft förmånen att delta på den tidigare insatsen med bordningsstyrkan och upplever skillnader inom många områden. Insatsen som helhet är annorlunda på så vis att EU Navfor har genomfört färre insatser kopplade mot piratverksamheten då attackerna har minskat betydligt jämfört med hur många som genomfördes under ME01 och 02. Det är väldigt positivt då det tyder på att utvecklingen i området går i rätt riktning.

Vad tror du har varit avgörande för de minskade attackerna?
Min personliga uppfattning är att det är många faktorer som spelat roll, de sammanlagda styrkorna som har varit närvarande, landets egen myndighet och säkerhetsstyrkor har haft en större närvaro och engagemang. Somalia som land har blivit mer stabilt vilket har försvårat piratverksamheten. Sammantaget med alla dessa faktorer har det blivit svårare för piraterna att härja fritt.

Hur kan en arbetsdag se ut?
För min del som chef det är mycket möten och genomgångar. Har vi ingen skarp insats att genomföra så har vi i regel dagliga övningar i olika funktioner i syfte att upprätthålla kompetenser. Det kan röra sig om sjukvårdsövningar, firning av bordningsstyrkan eller rena stridsövningar. Vi har femton minuters stridsberedskap under dagens ljusa timmar, om det kommer larm. Under natten har vi 60 minuters beredskap, anledningen till att det är längre tid på natten är att det historiskt sker färre attacker. När vi har gått av beredskap blir det ett träningspass. Vi är ute till sjöss mellan 10-12 dagar, för att sedan vara i land 2-3 dagar. Under de dagar i land finns det möjlighet att ta en dag ledigt och det är välbehövligt för alla att få lämna fartyget under en dag. När vi är i hamn är det i huvudsak i Djibouti. Sedan insatsen började har vi dock rört oss inom ett stort operationsområde, vi har i stort patrullerat längs hela Adenviken och Somaliska kusten, från Oman i norr ner till Tanzania i söder.

Hur många fartyg finns i området i dag?
Det är högst varierande, alla nationer har sina egna rotationstider, men över tiden finns det cirka femtontalet fartyg i operationsområdet. Förutom de större insatserna med fartygsförband ingående i EU Navfor och NATO, finns även nationer som bidrar med enskilda fartyg.

Hur fungerar det ombord på fartyget?
I den tidigare insatsen ME01 var vi baserade ombord på korvett. Under ME02 och den här gången utgår vi från HMS Carlskrona. Även om Carlskrona är ett relativt litet fartyg och trångbott så är den stor jämfört med korvetter, det är dock svårt att kunna vara för sig själv. Men det är bra ombord, den här gången har jag fått en säng det är rena lyxen, i brist på utrymme ombord på korvetterna sov vi hela insatsen på durken (golv) eller i soffor i mässen.

Vilka är dina största utmaningar som chef för bordningsstyrkan?
Det är att hålla tristessen borta, då denna insats hittills har varit lugnare än de tidigare, är det viktigt för mig att sysselsätta soldaterna med vettig verksamhet, det kan då till exempel vara att genomföra en bra dagsövning. Jag tycker dock överlag att vi har en bra stämning och jag upplever att soldaterna är nöjda med den dagliga verksamheten.

Hur har förberedelserna inför insatsen varit?
Det är tre av oss i bordningsstyrkan som varit med vid tidigare insatser så för huvuddelen är detta första insatsen i Adenviken, några har erfarenheter från bland annat Afghanistan. Då vi från början utbildar och tränar som ett förband hemma, har det inte krävts någon specifik utbildning inför den här missionen. Det vi utbildar och tränar på hemma, kan vi direkt applicera på den skarpa verksamheten, vilket är fördelen med att använda sig av färdiga insatsförband. Behovet av långa förberedelsetider inför insats är i dag inte lika omfattande som tidigare när enheter sattes ihop från olika förband.

Har ni haft möjlighet att hålla kontakt med nära och kära?
Trots att vi i huvudsak är ute till sjöss har telefon och internetuppkoppling fungerat bra, det har varit någon enstaka dag som det inte har fungerat. Alla har kunnat hålla en kontinuerlig kontakt med sina familjer. Att ha kontakt med sina anhöriga har en positiv inverkan på personalen. Vet man att familjen mår bra, kan man fokusera på uppgiften och göra ett bra arbete här på plats. Det är inte bara vi som åker i väg som gör en insats, våra familjer är högst inblandade i insatsen, att det fungerar på hemmaplan är en förutsättning att det fungerar här.

Snart stundar den första ledigheten sedan insatsen inleddes, hur ska du tillbringa den?
Jag ska bara umgås med min familj, jag ser verkligen fram emot att få träffa dem snart igen.