99 fänrikar till Försvarsmakten

Under en sol som kämpade sig genom molnen och med fanorna fladdrande i den lätta vinden genomfördes examen för den 218:e officerskursen i obruten följd på Militärhögskolan Karlberg på fredagen. De nybakade fänrikarna mottog sina nya gradbeteckningar under högtidliga former.

Kadetter omgalonerar sig (byter grad) till fänrikar på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

– Glöm inte att föregångsmannaskap är en grundbult i Försvarsmaktens verksamhet. Ert uppträdande och agerande påverkar förtroendet för Försvarsmakten och Sverige, betonade överbefälhavaren Sverker Göranson för de nya fänrikarna.
– Att vara en del av gemenskapen i Försvarsmakten är något speciellt. Det unika med den militära professionen är storskalig legitim våldsutövning. Försvarsmakten är den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet! Att få tillhöra en organisation som är demokratins yttersta försvarare, det är något att vara stolt över! Jag hälsar er välkomna in i officersyrket och till en spännande framtid med utmaningar för både era kunskaper och ert ledarskap. Lycka till, sa ÖB Sverker Göranson.

Högtidlig ceremoni

Examensceremonin genomfördes på kyrkplan i Karlbergs slottspark på fredagen. Ceremonin var öppen för alla som ville komma och titta.  Det högtidliga tillfället ackompanjerades av musik från Arméns musikkår. Korum genomfördes av slottspastor Johan Engvall och avslutades med psalm 199 ”Den blomstertid nu kommer”. Drygt 300 anhöriga och nyfikna tittade på den högtidliga ceremonin. Examensförrättare var överbefälhavare Sverker Göransson tillsammans med Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark.

Examensceremonin på kyrkplan var fylld av känslor. ”Man kommer aldrig mer att gå på en skola med traditioner som Karlberg har. Men det blir skönt att börja jobba med det som utbildningen syftat till” hördes från de uppställda kadetterna.

Kadetterna på den 218:e kursen har nu genomfört sin tre år långa utbildning på officersprogrammet. På måndag startar de flesta av kadetterna sin anställning som officerare med fänriks grad på sina respektive förband. Vissa har dock några års ytterligare utbildning framför sig innan de kan börja arbeta som officerare. Det gäller bland annat piloter och officerare som skall tjänstgöra ombord på marinens fartyg.
Det är en omfattande utbildning som kadetterna har genomfört under de gångna tre åren, med både praktisk och teoretisk inriktning. Utbildningen har genomförts av Militärhögskolan Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan, där fyra terminer genomförs på Karlberg och två terminer ute på olika funktionsskolor spridda över landet.
– Det känns bra att leverera nya kompetenta chefer och ledare till Försvarsmakten, sammanfattade skolchef överste Mats Danielsson ceremonien vid Militärhögskolan Karlberg, som är Försvarsmaktens pedagogiska centrum, när ceremonin var över.

Torbjörn F Gustafsson