70-årsjubileum med Wallenberg-porträtt

I samband med Hemvärnets patrulltävling 2013 och Hemvärnets stridsskolas 70-årsjubiléum avtäckte Nina Lagergren ett porträtt av sin kände bror Raoul Wallenberg, en gång aktiv i Hemvärnet.

Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren avtäcker porträttet av sin berömda bror. Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten

Tavlan fördes sedan av det vinnande laget upp till Petrigården där den ska hänga till minne över hans gärningar och som föredöme för elever och personal vid Hemvärnets stridsskola. Porträttet avtäcktes av Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och Hemvärnsfondens ordförande Sören Rung.

Raoul Wallenberg var mycket aktiv i Hemvärnet och tjänstgjorde som hemvärnsinstruktör i närheten av Vällinge åren innan han fick uppdraget som Sveriges särskilda sändebud i Budapest.