Veteraner hyllades och veteranmonumentet invigdes

På onsdagen firades för tredje året i rad Veterandagen på Djurgården i Stockholm.  Kungen invigde veteranmonumentet och delade sedan ut medaljer till de veteraner som skulle hedras för sina insatser.

ÖB vid medaljceremonin på Djurgården i Stockholm. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Veteranmonumentet Restare invigdes av kung Carl XVI Gustaf.
Veteranmonumentet Restare invigdes av kung Carl XVI Gustaf. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Veteranmonumentet Restare invigdes av kung Carl XVI Gustaf. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Veterandagen har sedan i fjol statsceremoniell status och är en årlig återkommande högtidlighet vars syfte är att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära operationer. Hedrandet av veteraner gäller inte enbart Försvarsmaktens personal utan även personer från andra myndigheter som medverkat i de internationella insatserna.
Därför fanns inte bara Försvarsmakten på plats utan även ett tiotal andra organisationer och myndigheter visade upp sin verksamhet. Det nya veteranmonumentet "Restare" invigdes av kungen som sedan delade ut Försvarsmaktens medalj till sårade i strid samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld och silver, med och utan svärd.

I sitt tal betonade ÖB vikten av att Försvarsmakten men också andra myndigheter och organisationer tar sitt ansvar för veteranfrågan.
– Minnena vi veteraner bär med oss är i huvudsak positiva. Men – och det ska vi inte glömma – för en del finns de också i form av synliga eller osynliga sår som påverkar, inte bara den enskilde, utan också hans eller hennes närmaste omgivning, sa ÖB i sitt tal och fick medhåll från försvarsminister Karin Enström som även framförde den svenska regeringens tack till Sveriges civila och militära veteraner.

I anslutning till Sjöhistoriska museet fanns ett flertal tält från olika verksamheter uppställda.  De intresserade kunde på nära håll bland annat få se en Black Hawk (helikopter 16), provåka Stridsbåt 90 men också lära sig mer om bland annat sjukvård och minröjning.