Uppdraget fortsätter

Efter att ha inlett denna övningsperiod under den gångna helgen fortsätter nu enheten arbetet med att stödja förbandets förmåga att hantera händelser där antingen strålning, smitta eller gift finns som beståndsdelar i det problem som ska lösas.

Det svenska CBRN-kompaniet från Umeå fortsätter sitt uppdrag under slutövningen för den EU-stridsgrupp som ska inleda sin beredskapstjänstgöring från och med den första juli.
I denna korta rapport kan vi berätta om ett vackert och varmt väder i England. Ett land som kanske mest är känt för regn och blåst. Nu gör landet reklam för sig med att visa sig från den soliga sidan.

”CBRN-skydd” innebär skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter. Bokstäverna står för motsvarande engelska ord inom detta verksamhetsfält. Nu när övningen fortsätter vid förbandet är det många enheter som behöver få ett övningspass för att vidmakthålla sina förmågor inom ämnet. För dessa är det främst utbildning i sanering som står på programmet. Utöver det har det också genomförts utbildning i rekognosering och provtagning.

Ovan följer några bilder från de genomförda utbildningarna.