Träning förbyttes till allvar

Mitt under den pågående utbildningen av båtbesättningar, byttes lugn navigationsträning ut till plötsligt allvar.  Maskinansvarig ombord på en av stridsbåtarna uppmärksammade kraftig rörkutveckling när de närmade sig ön Gällnö i Stockholms mellersta skärgård.

Brandförsvaret tackade alla inblandade i arbetet, i bakgrunden kan man skönja brandens spridning Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Det var viktigt att snabbt få elden under kontroll i den starka vinden
Det var viktigt att snabbt få elden under kontroll i den starka vinden Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Stridsbåtar och brandförsvarets båt förtöjde vid strandkanten
Stridsbåtar och brandförsvarets båt förtöjde vid strandkanten Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Elden spred sig snabbt man kan skönja den brända ytan på höjden
Elden spred sig snabbt man kan skönja den brända ytan på höjden Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Det var viktigt att snabbt få elden under kontroll i den starka vinden Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Stridsbåtar och brandförsvarets båt förtöjde vid strandkanten Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten
Elden spred sig snabbt man kan skönja den brända ytan på höjden Foto: Petter Löfgren/Försvarsmakten

De första tankarna var att det troligen var någon som eldade löv i sin trädgård. För att vara på den säkra sidan valde personalen att närmare kontrollera ön.
– Vi misstänkte att det var någon som vårstädade på sin tomt, men vi var inte helt säkra då vi uppfattade att rökutvecklingen hela tiden ökade. För att säkerställa att det inte var en skogsbrand valde vi att åka till platsen för att kontrollera det hela, samtidigt ropade jag upp en av de andra stridsbåtarna som fick till uppgift att åka till öns södra del för att kontrollera eventuella bränder, berättade båtchefen och instruktören Erik Johansson

Dessvärre var det precis som personalen från andra amfibiebataljonen befarade, det var en skogsbrand som snabbt spred sig i den starka vinden och den torra marken.
– När vi närmades oss platsen kunde vi snabbt konstaterat att det var en kontrollerad brand som i den starka vinden hade blivit okontrollerad.

Jag ropade upp de övriga enheterna på radion och beordrade dem att snabbast möjligt ansluta sig till Gällnö för att börja släckningsarbete. Jag larmade samtidigt SOS och fick till svar att brandkåren redan var larmad och på väg ut.

Då vi var först på plats organiserade vi oss för att börja släckningsarbetet, jag fick via telefon bra stöd från brandförsvarets räddningsledare. Väl på plats informerade jag snabbt alla besättningar om läget och vad vi skulle göra. Från stridsbåtarna och trossfärjan, plockades det fram yxor, sågar, brandslangar, hinkar och annat som vi kunde bära vatten i. Båtchefen och instruktören Andreas Kurzeja tog befälet och ledde det praktiska släckningsarbetet samtidigt som jag själv fungerade som en koordinator mellan räddningsledaren och själva arbetet.

Med yxor och sågar skapade några en brandgata, andra tillverkade ruska lång och ruska kort som de använde i släckningsarbetet, några sprang mellan vattnet och elden för att fylla hinkar med vatten och kunna släcka, berättade Erik

Det gällde att jobba på snabbt då det låg några bostadshus i vindriktningen och därmed också i farozonen för elden, om den inte kunde hindras. Efter en stund anslöt sig också en handfull människor från Svarstö frivilliga brandkår för att delta i släckningsarbetet vilket var ett välbehövligt tillskott.

– Efter cirka 20 minuter anlände brandförsvaret från Åkersberga till platsen, då hade vi lyckats att släcka elden, då var det drygt tio meter kvar till närmaste byggnad. När brandförsvaret kom på plats fortsatte vi eftersläckningsarbetet tillsammans med dem ytterligare en stund till för att säkerställa att det inte brann i marken, sa Erik

Totalt deltog 39 stycken soldater och officerare i släckningsarbetet, de är elever och instruktörer på den pågående båtkursen, där eleverna utbildas antingen till förare eller till maskinman. Brandförsvaret var mycket nöjt med den insats som killarna och tjejerna ur bataljonen hade genomfört, även husägarna var glada för att branden så snabbt kunde kontrolleras.

– Jag är jätte glad för att vi lyckades släcka elden, jag är också imponerad över den insats som vi har gjort, inte minst då vi gick från vanlig träning till att lösa en skarp uppgift på bara några minuter. Jag vill ge en extra eloge till Andreas Kurzeja som skötte det praktiska arbetet på ett utomordentligt sätt, sa Erik Johansson

Efter en genomgång tillsammans med brandförsvaret fortsatte killarna och tjejerna navigationsövningen för att senare på kvällen förtöja på Korsö och där få en välförtjänt kvällsvila.