Sambandsskolan – vägen mot att bli signalist

Det är nu snart tre veckor sedan de många eleverna på sambandskolan anmälde sig i TS-hallen. Det visade sig tidigt att det var en mycket spridd kunskapsnivå på de anmälda, vissa hade jobbat som kompanisignalister under flera år och vissa hade precis lämnat grundläggande militär utbildning bakom sig. Målet är att de alla ska bli duktiga yrkesmän som hanterar den tekniska utrustning som förbanden behöver.

Linjebyggnadsutbildning Foto: Per Pettersson/Försvarsmakten
Resning av högantenn
Resning av högantenn Foto: Per Pettersson/Försvarsmakten
Resning av högantenn Foto: Per Pettersson/Försvarsmakten

Sambandsskolan är en del av utbildningen för dem som arbetar med olika typer av teknisk utrustning. Sådan utrustning som behövs för att kunna styra och samordna alla enheter som tillsammans bildar våra insatsförband. Skolan är ett samarbete mellan P 4 och K3 och båda regementena bidrar med både elever och instruktörer. Det ger en positiv effekt i det att de två regementena har något olika synsätt på sambandstjänst och det arbetas lite olika i ledningsskrået men nu sker ett erfarenhetsutbyte mellan soldaterna på de respektive regemente.

Det syntes en viss skillnad på intresse hos eleverna, fram till första passet i radiolära. Det är få förunnat att kunna göra något så teoretiskt och för sina åhörare så främmande till något intressant men skolans huvudansvarige, fanjunkare Eirik Steinum lyckades med detta.
– Det går tyvärr inte att hävda att klassen lyste upp av intresse men de insåg i alla fall vikten av att ha en stabil teoretisk grund att stå på. De flesta verkar ha insett detta om man lyssnade på de små diskussionerna i under kafferasterna.

Efter de första dagarnas teori var det med glädje och språng som eleverna fick lägga händerna på den eminenta RA180 med tillbehör.  
– I samband med uppstarten av 180-delen av utbildningen framkom det från deltagarna att de tyckte radion är gammal, dålig och alla vill ha något nyare, säger Eirik som tog ifrån dem den villfarelsen och målade upp en bild närmare sanning.

Förtroendet för materielen ökade och med förtroendet för materielen även viljan att bli duktig.
– Det är lätt att glömma men rätt använd är radio180 ett fullgott redskap och rätt använd blir den, i alla fall av skolans elever, fortsätter Eirik.

För det är gediget utbildade och duktiga signalister som utbildas. Yrkesmän och kvinnor som drillas till formidabla verktyg för sina chefer. Rollen som signalist är krävande, inte nog med att man måste vara soldat som alla andra i förbandet, dessutom måste man förstå stora sammanhang, ledningsstrukturer, kunna prioritera och inte minst hantera komplex utrustning i svåra förhållanden under stark stress och press. Signalisten är den som gör det möjligt för chefer på alla nivåer att kunna styra sitt förband, samordna alla resurser på ett effektivt sätt och påverka en motståndare. De blir verktyget som gör det lättare för chefen att lösa sitt förbands uppgift.