Regeringskansliet inhämtar fakta

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet av olika slag och på olika områden krävs tillstånd, Försvarsmakten är inget undantag. Riksdag och regering fattar beslut om vilka uppgifter som den Svenska Försvarsmakten skall lösa nationellt såväl som internationellt, men för att kunna öva för de olika uppgifterna krävs övningsterräng och skjutfält.

Överste Ola Truedsson uppskattade att representanter ur regeringen valde att besöka förbandet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Miljösamordnaren Peter Bramstedt berättade om den skjutningen som besökarna följde på skjutbanan
Miljösamordnaren Peter Bramstedt berättade om den skjutningen som besökarna följde på skjutbanan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ola Truedsson visade skillnaden mellan två ammunitionstyper
Ola Truedsson visade skillnaden mellan två ammunitionstyper Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sedan några år är förbandets skjutbanor försedda med miljökulfång
Sedan några år är förbandets skjutbanor försedda med miljökulfång Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Miljösamordnaren Peter Bramstedt berättade om den skjutningen som besökarna följde på skjutbanan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ola Truedsson visade skillnaden mellan två ammunitionstyper Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sedan några år är förbandets skjutbanor försedda med miljökulfång Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Skjutfält är klassat som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, och för detta krävs miljötillstånd. Framtagande av underlag inför ett miljötillstånd är en lång process som ofta tar flera år.

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om användning av till exempel skjutfält, men om beslutet överklagas hanteras ärendet av regeringen. För att regeringen skall kunna hantera överklagan på rätt sätt, kräver det kunskap i de aktuella ärendena. Regeringen tar en överklagan på största allvar, därför besökte sakkunniga representanter från miljö, - social, - och försvarsdepartementet Amfibieregementet i syfte att inhämta mer fakta och kunskap om hur ett skjutfält och övningsområde kan se ut och hur de används.

– Många av oss har inte genomfört militär utbildning, då kan det vara svårt att relatera till hur till exempel ett finkalibrigt vapen kan låta. För oss är det därför viktigt att vi besöker ett förband med skjutfält och övningsområden för att få en bättre förståelse hur det kan se ut. Med rätt kunskap blir det också lättare för regeringen att fatta beslut, sa en av de sakkunniga.

Dagen inleddes med att chefen för Amfibieregementet, överste Ola Truedsson berättade om de uppgifter som Försvarsmakten och i synnerhet Marinen har att lösa. Efter chefens genomgång berättade förbandets miljösamordnare, kapten Peter Bramstedt om förbandets förutsättningar vad gäller uppgifter kopplat till övningsområden och skjutfält. Efter de inledande genomgångarna besöktes både en vanlig skjutbana och skjutfältet på Utö, på båda platserna fick de demonstrationer på olika vapensystem.

– Jag uppskattar verkligen att sakkunniga representanter från regeringen tar sig tid att besöka förbandet för att inhämta mer kunskaper och fakta. För mig som förbandschef är det extrem viktigt att soldater och officerare får de bästa förutsättningarna att kunna öva i olika terränger och miljöer inför lösandet av olika uppgifter. Regeringens besök visar på att de verkligen tar dessa frågor på allvar ur både Försvarsmaktens perspektiv såväl som för de som eventuellt överklagar, sa Ola Truedsson