Piratbåt ombord på HMS Carlskrona

Den 12 april upptäckte HMS Carlskronas helikopter en misstänkt piratbåt utanför Somalias kust. Personerna ombord avbröt då sin verksamhet och återvände till stranden. Samma båt finns nu ombord på HMS Carlskrona.

Piratbåten, en så kallad skiff, lyfts ombord på HMS Carlskrona. Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten
Båten surras fast på backen och kommer att lämnas av i Djibouti.
Båten surras fast på backen och kommer att lämnas av i Djibouti. Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten
Båten surras fast på backen och kommer att lämnas av i Djibouti. Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten

Området där båten drogs upp på land har sedan dess bevakats av enheter från EU:s marina styrka och för någon vecka sedan upptäckte det spanska fartyget ESPS Rayo en misstänkt piratbåt med sex personer ombord cirka 320 nautiska mil utanför Somalias kust. Personal från Rayo bestämde sig för att undersöka båten och tog ombord personerna för samtal. Det fanns dock inte tillräckligt med bevis för att hålla kvar personerna och de överlämnades senare till Somalia igen. 

Eftersom det misstänktes att båten skulle kunna användas till piratverksamhet behölls den ombord och det visade sig senare att det var samma båt som Carlskrona upptäckte den 12 april. Det spanska fartyget Rayo har nu lämnat Operation Atalanta och under hamnbesöket i Dar Es Salaam lämnade de därför över båten till HMS Carlskrona. 

– Det här visar att EU:s marina styrka Operation Atalanta gör nytta i området genom det samarbete som enheterna har, både fartyg, helikoptrar och flygplan, säger Mathias Jansson, chef för ME 03.

Styrkechefen för Operation Atalanta har beslutat att HMS Carlskrona ska transportera båten till Djibouti och där lämna över den till representanter för EU:s marina styrka.