Luftförsvar och ubåtsjakt

Vi befinner oss ombord på minröjningsfartyget HMS Koster från Fjärde sjöstridsflottiljen. Det har blivit dags att kasta loss från Berga och sätta kurs mot Ostkusten och Gotska sjön. Under två veckor ska sjömännen och officerarna utsättas förytstrids-, ubåtsjakt- och luftförsvarsövningar.

Anton Åberg ser till att det finns tillräckligt med ammuniton inför övningen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
HMS Kullen och HMS Ven på väg in i övningsområdet.
HMS Kullen och HMS Ven på väg in i övningsområdet. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Örlogskapten Edward Wikell, fartygschef på HMS Koster.
Örlogskapten Edward Wikell, fartygschef på HMS Koster. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
På jakt efter misstänkta minor.
På jakt efter misstänkta minor. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
HMS Kullen och HMS Ven på väg in i övningsområdet. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Örlogskapten Edward Wikell, fartygschef på HMS Koster. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
På jakt efter misstänkta minor. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten

Det är tidigt förmiddag och fartygen genomför minröjningsverksamhet samtidigt som de står redo inför kommande angrepp. Anton Åberg som är artillerimatros ombord på HMS Koster står bakom den ena kulsprutan när två flygplan upptäcks. Plötsligt hörs en dov smäll och enheterna blir attackerade. Nu är det krig. Samtliga skyttar besvarar elden och en efter en nedkämpar de fienden.

– Det bästa med den här övning är att vi får öva mera på vapenhantering och rapportering, samtidigt som det är det kul när det smäller och vi får skjuta mycket, säger Anton Åberg.

Anton Åberg har varit anställd på flottiljen i två år och det här är andra året som han deltar i övningen Swenex och förväntningar är ganska höga.

– Jag hoppas på att få utvecklas ytterligare och att vi i gruppen blir ännu bättre på att samarbeta tillsammans och med de övriga fartygen, säger han.

Under den första veckan ägnade sig fartygen även åt ubåtsjakt. Rapporter kom in om en misstänkt ubåt bara två dagar in på övningen. Besättningen fick även rapporter om minor i närheten.

– Det har varit mycket på samma gång samtidigt, men vi har hanterat det på ett bra sätt och vi har hittills haft två väl genomförda moment som jag är otroligt nöjd med, säger Edward Wikell, fartygschef på HMS Koster.

Enligt honom har övningen allt som besättningen behöver öva på, men han saknar ett moment, det är att fälla sjunkbomber. Trots detta kan man konstatera att samtliga fartyg med besättning är några erfarenheter rikare och fått fler lärdomar i bagaget.

– I år har vi övat i en mer komplex miljö, men den komplexiteten gör att det blir en bra övning, och det är kul att se att alla delar i skeppet fungerar som de ska, säger Edward Wikell.