Ledarskap, stresshantering och strid i bebyggelse

Som specialistofficer måste man kunna hantera många olika situationer. Det är ett yrke som kräver att man har förmåga att leda andra, vilket bland annat innebär att kunna hantera det oväntade och att kunna agera under pressade förhållanden. Detta är en av de saker som kadetterna vid Markstridsskolan examineras i innan de går på sommaruppehåll.

För kadetterna vid specialistofficersutbildningen har de senaste två veckorna handlat mycket om just stress och ledarskap. De har precis avverkat en examineringsperiod där de både prövats i sin egen förmåga att hantera stress, men även i förmågan att leda sina kollegor under förhållanden som kräver snabba beslut och ändrade förutsättningar. Bland annat har de utsatts för påtagligt stressande situationer där de tvingats agera snabbt.

– Att utsätta eleverna för stress är ett sätt att få dem att ta till sig den teoretiska utbildning som de har fått under de gångna två terminerna på utbildningen, säger Per Engzén som arbetar som ledarskapslärare vid Markstridsskolan. Det handlar om förmågan att kunna uppvisa ledarskap även när man själv känner sig pressad.

Ny uppgift – ny plan

Ett av momenten har fokuserat på att varje kadett får leda en grupp av sina kollegor för att lösa en uppgift som man fått, men med en tvist.

– Den här examinationen handlade om att vi ska pröva huruvida de har förmågan att planera för att vara beredd på att uppgiften förändras, säger Daniel Nilsson, som arbetar med den övergripande planeringen av utbildningen vid Markstridsskolan. I deras roll måste de ha förmågan att snabbt kunna tänka om och agera utifrån ny information och nya order, och detta måste man ha tagit med i beräkningen när man gjorde sin inledande plan.

Syftet med examinationen är inte att det ska kunna lösa uppgiften som sådan, utan att kunna hantera det förändrade utgångsläget utifrån det man har lärt sig under utbildningens gång.

Strid i bebyggelse härnäst

De två veckorna har tillsammans utgjort ett slutförande av examination inom både ledarskap och stresshantering. Sommaruppehållet närmar sig, men det är några veckor kvar innan det är dess, vilka inte på något sätt slår av på tempot. Det är dags att ta sig an strid-i-bebyggelse och i Kvarn finns utomordentliga förutsättningar för just detta.

– Att strida i skogen och att strida i stadsmiljö är två skilda saker, säger Daniel Nilsson. Vi väljer inte var vi hamnar i strid och vi måste vara beredda att agera i alla typer av miljöer och därför är det av största vikt att vi är tränade på detta.

I Kvarn finns Sveriges största anläggning för strid i bebyggelse som skapar mycket bra förutsättningar för den här typen av verksamhet, både för kadetterna på specialistofficersutbildningen och för övriga Försvarsmakten.

Välkommen till Kvarn

Kadetterna kommer nu att få en utbildning i bland annat hur man antingen spränger eller bryter sig in i byggnader, hur man agerar när man ska ta sig fram i ett bebyggt område och hur man genomsöker olika rum. Lördagen den 1 juni är du välkommen att besöka dem och på plats se och höra hur delar av utbildningen i anläggningen går till. Då bjuder nämligen Markstridsskolan in till en heldag i Kvarn, där även utställningar och fordonsparad står på programmet. Detta kan du läsa mer om via länk till höger på denna sida.