Kustjägare hos 26. Airborne Brigade

Under en dryg vecka befann sig personal ur kustjägarkompaniet i västra Tyskland för att hoppa fallskärm. Kompaniet hade bjudits in av det tyska förbandet, 26:e Airborne Brigade för att tillsammans med andra nationer genomföra fallskärmshopp. Personalen som deltog berättar om deras erfarenheter.

Skärmen löser ut sig med automatik när hopparen lämnar planet, det gäller dock att landa på rätt sätt Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
Här ilastar vi planet tillsammans med de andra hoppande nationerna
Här ilastar vi planet tillsammans med de andra hoppande nationerna Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
Det blev till sist tre hopp under veckan
Det blev till sist tre hopp under veckan Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
En givande vecka som förutom bra hoppövningar gav möjligheten till att samverka med andra nationer
En givande vecka som förutom bra hoppövningar gav möjligheten till att samverka med andra nationer Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
Här ilastar vi planet tillsammans med de andra hoppande nationerna Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
Det blev till sist tre hopp under veckan Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten
En givande vecka som förutom bra hoppövningar gav möjligheten till att samverka med andra nationer Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten

Förbandet 26:e Airborne Brigade är en enhet som ingår i det Tyska specialförbandssystemet. Förbandets grund bygger på fallskärmsfällning vilket innebär att all personal som ingår i förbandet, deltar under dessa hoppveckor. Brigaden består av två stycken fallskärmsjägarbataljoner, en underhållsbataljon, ett stabskompani, och ett pionjärkompani och uppgår till cirka 3500 man.

Samverkan mellan nationer


Syftet med hoppveckan var att få hoppa under tysk ledning och att använda deras utrustning, ett annat viktigt syfte var också det tillfälle som gavs att umgås, samverka och utbyta erfarenheter mellan hoppande förband från olika delar av världen. Förutom svenskt deltagande var det även förband från USA, Italien, Ungern, Polen, Österrike och Nederländerna.
Hela veckan var en härlig upplevelse som kantades av ödmjuka och professionella soldater, kulturkrockar, brutna revben, bra hoppväder till mycket dåligt hoppväder men även djupare förbrödring förbanden emellan.

Hög nivå på svensk utbildning


Det var planerat att genomföra upp till sju stycken hopp under veckan, samtliga med automatlina,(static line), tyvärr blev det endast tre hopp på grund av det extremt dåliga vädret. Hoppen genomfördes ur sidodörr från ett tyskt C-160 plan. Med automatlina behöver du egentligen endast tänka på att hoppa ut ur flygplanet och senare landa på ett korrekt sätt, då detta transportsätt i övrigt sköter sig självt.

Första dagen genomfördes en kortare grundutbildning på den tyska fallskärmsutrustningen, genomgång av flygplanet och på övriga rutiner som gällde på förbandet. Därefter var det bara att börja hoppa så fort vädret tillät. Officerare och soldater från US Army deltog under veckan med hoppmästare vilket gjorde att det även kunde genomföras hopp under amerikansk ledning.

Deltagarna från de övriga länderna var väldigt rutinerade men trots det utmärkte sig det svenska deltagandet från mängden med en professionalitet och puts och studs vilket gjorde att samverkan med utländska kollegor var av berikande karaktär. 
Den Svenska grundläggande fallskärmsutbildningen, som Försvarsmaktens hoppmästargrupp tillhandahåller, håller mycket hög nivå gällande säkerhet och teknik, vilket vi fick ytterligare kvittens på under hoppveckan.

 


kapten Dag Martinson
1 Serg Fredrik Kvist
vice korpral Mattias Appel