Kirurger på Ing 2 i Eksjö

Den skottskadade soldaten lyfts ut ur sjukvårdspansarterrängbilen och bärs snabbt in till mottagningsenheten vid kirurgitroppen. Alla där vet vad som skall göras och hon tas snabbt omhand – och övningsmomentet bryts.

På väg in till kirurgitroppen för kvalificerad vård. Foto: Timo Strömwall/Försvarsmakten
Stridssjukvårdaren använder ett avsnörande förband.
Stridssjukvårdaren använder ett avsnörande förband. Foto: Timo Strömwall/Försvarsmakten
Dr Per Örtenwall var en av kirurgerna på plats från Försvarsmedicincentrum.
Dr Per Örtenwall var en av kirurgerna på plats från Försvarsmedicincentrum. Foto: Timo Strömvall/Försvarsmakten
Stridssjukvårdaren använder ett avsnörande förband. Foto: Timo Strömwall/Försvarsmakten
Dr Per Örtenwall var en av kirurgerna på plats från Försvarsmedicincentrum. Foto: Timo Strömvall/Försvarsmakten

Platsen är kaserngården på Ing 2 i Eksjö där personal ur Trängregementet har satt upp en kirurgitropp. Det är ett modernt tältbaserat förband med kvalificerad medicinsk förmåga att utföra livräddande kirurgi på skadade patienter, som sedan transporteras vidare till högre vårdnivå.

Runt kirurgitroppen från Trängregementet står ett 60-tal kirurger under utbildning. De deltar i ”Kirubdagarna”, ett årligt återkommande utbildningsevenemang för läkare som vidareutbildas för att bli specialister inom kirurgi. I år är det Höglandssjukhuset i Eksjö som arrangerar med temat ”Masters of Disasters”. En viktig del i programmet är att se hur Försvarsmakten arbetar både nationellt och internationellt med trauma.
 
För att på ett så tydligt sätt som möjligt visa det har Ing 2, Trängregementet och Försvarsmedicincentrum tagit fram en gemensam programpunkt. Den inleds med att överstelöjtnant Timo Strömwall, som är chef för den försvarsmedicinska enheten vid Försvarsmedicincentrum, beskriver tankarna bakom Försvarsmaktens sjukvårdssystem.
På plats finns också tre av Försvarsmedicincentrums egna kirurger för att kunna ta hand om alla initierade frågeställningar som dyker upp från besökarna. Frågorna är många och det professionella utbytet gott.

Genom att följa soldaten från skadetillfället, via det första omhändertagandet till livräddande kirurgi får de besökande kirurgerna en klar bild av hur vi arbetar. Detta kompletteras sedan med att de får känna, klämma och se på den medicintekniska utrustningen som används i kirurgitroppen. De får också pröva delar av soldaternas utrustning och titta närmare på de ambulanser som används i Försvarsmakten. 

I programpunkten ingår också en genomgång kring vilka möjligheter kirurger har att jobba i Försvarsmakten och en tänkvärd beskrivning av hur Försvarsmakten här hemma tar hand om soldater och sjömän som skadats när de jobbat i någon av våra internationella insatser.

– Det här har gett oss en värdefull inblick i hur Försvarsmakten arbetar med trauma. Jag tror att det finns goda möjligheter att utveckla ett riktigt bra samarbete mellan den civila sjukvården och militären. Vi har till exempel kvalificerad personal samtidigt som Försvarsmakten har mycket kunskap kring både trauma och ledarskap, säger en nöjd Karin Pansell Fawcett, ST-läkare vid Höglandssjukhuset och en av organisatörerna bakom KIRUB-dagarna.