Kadetter mötte försvarsministern

Ni är viktiga för Försvarsmakten och Sverige, sa försvarsminister Karin Enström under mötet med kadetterna på Militärhögskolan Karlberg.

Det är viktigt att vi får rekryteringen till officerare och soldater att fungera och det måste vi göra genom att vi alla bygger förtroendet till Försvarsmakten.

Försvarsminister Karin Enström togs emot av skolchef Mats Danielsson vid sitt första officiella besök vid Militärhögskolan Karlberg. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Minister Enströms besök startade med en arbetslunch i kadettmatsalen med delar ur Höga Rådet och skolchefen Mats Danielsson och skolledningen. Överste Danielsson gav statsrådet en allmän genomgång av Försvarsmaktens pedagogiska centrum MHS Karlberg under lunchen samt en särskild djupdykning i problemet med officersrekryteringen. Bottennoteringen 250 behöriga sökande till de 80 platser som kursen har att besätta. Av dessa har cirka 160 kallats till intervjuer. Aldrig någonsin har det varit så få intresserade av att bli officerare som just nu.

Försvarsminister Karin Enström gjorde entré i en fullsatt samlingssal. Förutom kadetterna som har sina lektioner på skolan så hade kadetter rest från sina vfu-skolor (vfu= verksamhetsförlagd utbildning, praktisk utbildning) och de som skriver på sina uppsatser slutit upp för att ta del av vad försvarministern hade att säga, samt att få svar på de frågor som rullat runt som orosmoment på hos kadetterna på Militärhögskolan Karlberg under en längre tid. Skolbesöket initierades av försvarsministern efter att en grupp kadetter skrivit ett öppet brev i Fri Värld riktat till henne.

Försvarsministern inledde med att gå igenom de av henne prioriterade områdena.

– Vi ska genomföra försvarsreformen, stärka robustheten och få ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut på plats, var saker som hon tryckte på.

– Tidigare hade vi ett försvar som hade 1-3 års beredskap. Vi måste ha ett rörligt och gripbart försvar. Därav försvarsreformen med anställda istället för värnpliktiga. Alla sju riksdagspartierna var eniga om detta. Vi är på rätt väg i reformen men det finns en del saker som måste rättas till.

– Gällande Försvarsmakten läggs vikt att man måste få två tvåbefälssystemet på plats. Vem ska göra vad är viktigt att klarlägga, sa Enström.

Vi moderater vill gå med i NATO men statsminister Reinfeldt har sagt av vi kommer bara att genomdriva detta om vi får med en stark politisk majoritet i detta beslut. Redan idag genomför vi insatser som partner till NATO,  men även med EU.

Kadett Anton Holmberg undrade om Försvarsmaktens uppgifter att förandras och om, kommer det att tilldelas relevanta medel för detta?

– Om det behövs resurser för att utföra det som försvarsmakten förväntas utföra så kommer vi att tilldela dessa resurser, replikerade försvarsministern.

– Det svåraste problemet nu och i framtiden är att behålla personalen. Vi måste erbjuda seriös och meningsfull verksamhet. Har vi inte insatser framför oss så ska vi delta i internationella övningar.

– Vi ska ha ett modernt försvar som medborgarna har förtroende för. Detta medför att förankringen hos allmänheten stärks.

Det är viktigt att vi får rekryteringen till officerare och soldater att fungera och det måste vi göra genom att vi alla bygger förtroendet till Försvarsmakten, fortsatte Karin Enström.

– Hur ser du då på det faktum att en hel del ledande politker som Fredrik Schulte M, Desiree Pethrus KD, Lars Beckman M, Lars Ohly V uttrycker sig i nedvärderade eller raljerande formuleringar om FM och statsminister Reinfeldt benämner Försvarsmakten som särintresse , frågade kadett Andreas Braw.

– Vi får de politiker som vi väljer, så fungerar vårt demokratiska system, konstaterade försvarsminister Enström.

I eftersnacket i korridorerna så bubblade det upp frågor bland annat om GSS/T. Hur förväntas en civil arbetsgivare välja en GSS/T framför en "vanlig" Svensson. Hur ska man kunna kombinera de båda "jobben". Lagstöd för övnings- och insatsverksamhet, ekonomiska lättnader eller premiesystem. Hur påverkar detta förtroendet hos medborgarna om vi inte kan fylla kadrarna av GSS/T? Ett lika dagsaktuellt problem som svårigheterna med sökande till officersyrket. Förtroende och förankring poppade ofta upp i samtalen.

”Hon (Försvarsministern) var ovanligt ärlig med sina svar för att vara politiker” var också ett omdöme som gavs av en del kadetter.

– Jag kommer gärna tillbaka till MHS Karlberg och diskuterar ytterligare frågeställningar, sa ministern redan i inledningen av mötet med kadetterna,

Utan att avslöja allt för mycket så har kadetterna redan nu påbörjat arbetet med försvarsministerns nästa möte på Försvarsmaktens pedagogiska centrum Militärhögskolan Karlberg.