Internationellt pedagogiksamarbete

Nyligen var närmare fyrtio deltagare i Nato Training Group (NTG) samlade i Halmstad för att samarbeta om pedagogisk utveckling i allmänhet, och nätbaserat lärande i synnerhet. Ett femtontal nationer var representerade – både Nato- och partnerskapsländer (Partnership for Peace).

Under mötet i Halmstad ingick ett uppskattat besök på Försvarsmaktens tekniska skola för att titta på hur datorsimuleringar används i utbildningen i teknisk tjänst på JAS 39 Gripen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Jag är imponerad av utbildningsanläggningarna i Halmstads garnison, och det professionella förhållningssättet till utbildning, säger Goran Shimic, Serbien.
– Jag är imponerad av utbildningsanläggningarna i Halmstads garnison, och det professionella förhållningssättet till utbildning, säger Goran Shimic, Serbien. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Paul Thurkettle, ordförande i Nato Training Group, provar Robot 70-simulatorn på Luftvärnsregementet, Lv 6.
Paul Thurkettle, ordförande i Nato Training Group, provar Robot 70-simulatorn på Luftvärnsregementet, Lv 6. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Jag är imponerad av utbildningsanläggningarna i Halmstads garnison, och det professionella förhållningssättet till utbildning, säger Goran Shimic, Serbien. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Paul Thurkettle, ordförande i Nato Training Group, provar Robot 70-simulatorn på Luftvärnsregementet, Lv 6. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Kärnan i samarbetet är att utbyta erfarenheter och idéer, hitta de mest effektiva och ekonomiska lösningarna, och komma framåt tillsammans, berättar Paul Thurkettle, Nato:s representant och ordförande i arbetsgruppen.

Handfasta mål och uppgifter

Gruppen har dels i uppgift att omvärldsbevaka och analysera trender när det gäller pedagogisk utveckling – framförallt att följa hur lärandet med nätet som hjälp utvecklas i de olika länderna. Det handlar också om att lösa konkreta uppgifter som att utveckla nätbaserade kurser eller hitta konkreta lösningar för hur ny teknik kan stödja lärandet.
– Vi möts en gång i halvåret, berättar Tohmas Ax, arrangör för mötet i Halmstad och Sveriges representant från Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). Då jobbar vi intensivt med uppgifterna på vår uppdragslista. Den här gången låg fokus på att avsluta arbetet med en Nato-handbok för nätbaserat lärande.

Ge och ta

– Det handlar både om att ge och ta i det här samarbetet, betonar Tohmas Ax.
Sverige har till exempel fått tillgång till nätbaserade kurser i folkrätt och kulturell medvetenhet via samarbetet i Nato Training Group. Ett samarbete med Schweiz är i sin linda där Sverige får stöd att omvandla en engelsk översättning av innehållet i den nyligen utgivna boken ”Nätbaserat lärande i Försvarsmakten” till text och video i e-boksformat.
– Den svenska närvaron är uppskattad eftersom vi har kommit ganska långt rent tankemässigt, men även praktiskt när det gäller lärplattformar och kursutveckling, fortsätter Tohmas. Vi kan stödja nya Nato-medlemmar och partnerländer som kanske inte kommit lika långt.

Goran Shimic, överste från Serbien, uppskattar Sverigebesöket och samarbetet i Nato Training Group:
– Vi har i storleksordningen en brigad som tjänstgör i internationella insatser, och vi försöker utveckla nätbaserat lärande och träning i simulerade miljöer enligt internationell standard för att öka vår förmåga att ingå i insatser under ledning av Nato eller andra europeiska länder. För oss är det värdefullt att träffas i det här sammanhanget där olika länder bidrar med olika specialkunskaper, och vi alla kan ta del av varandras erfarenheter.