I helikopter över Indiska oceanen

En månad avklarad och halvvägs till första riktiga ledigheten, som inträffar runt midsommar. Helikopterenheten som nu befinner sig ombord på HMS Carlskrona någonstans utanför Somalias kust har haft det svettigt och inte bara beroende på fukten och värmen.

Foto: Lars sandau/ Försvarsmakten

De två huvudsakliga uppgifterna för enheten är havsövervakning med fokus på förhindrande av piratverksamhet (Sea Surveillance Counter piracy, SSC) och underrättelseinhämtning mot misstänkta piratläger längs Somalias kust (Intelligence Surveillance Reconnaissance, ISR). Utöver det har helikoptrarna 15 minuters startberedskap, vilket hittills använts skarpt vid ett par tillfällen och då med ”wheels up” inom tidskravet.

Helikoptrarna har även förmåga att transportera personal och utrustning, samt begränsad förmåga att utföra medicinsk evakuering med bårinstallation och medföljande sjukvårdspersonal från fartyget. Men ISR har blivit en av de mest uppskattade förmågorna, mycket tack vare bra handkameror.

ME 03 är Försvarsmaktens tredje insats i området kring Adenviken och Indiska oceanen, och syftar till att hindra piratverksamhet i området samt skydda FN:s sjögående hjälpsändningar till Somalia. Flygvapnet har många olika yrkeskategorier ombord på HMS Carlskrona. Helikopterenheten, HU ME03, utgörs av en flygstyrka ur 31 helikopterdivisionen, flygunderhåll ur 315 flygunderhållskompaniet och 320 matererielkompaniet, en underrättelseofficer ur 3 helikopterskvadron och säkmattekniker ur 220 materielkompaniet. För de flesta av dem är ME 03 det första utlandsuppdraget.

Två personer ur enheten befinner sig i Djibouti och ingår i ett så kallat National Support Element, NSE, medan övriga finns ombord och ingår som en integrerad tjänstegren i fartygsbesättningen. De har med sig två helikopter 15B, en ombord och en i Djibouti på service. Helikoptern är normalt utrustad med nödflottörer, elektrooptisk sensor (EOS) och kulspruta, men kan snabbt konfigureras om vid behov.

Arbetet är uppdelat så att ena besättningen arbetar förmiddag och den andra eftermiddag och sen byter man nästa dag. Nästan varje dag är dubbelpass inplanerade för- och eftermiddag, så det blir gott om flygning. Parallellt med besättningarnas skift jobbar tre tekniker ombord från tidig morgon till sen kväll med att hålla helikoptern i toppskick. Detta har man lyckats väl med, och tillgängligheten har varit mycket hög.