HMS Carlskrona kom till undsättning

Under gårdagen blev HMS Carlskrona kontaktade av EU Navfors styrkechef (Force Commander). En person ombord på det brittiska stödfartyget Fort Victoria hade drabbats av akuta och svåra bukbesvär. En medicinsk evakuering med Carlskronas helikopter krävdes omgående. Och den här gången var det ingen övning.

HMS Carlskronas helikopter lyfter för att hämta patienten på det brittiska örlogsfartyget Fort Victoria Foto: Anders Kallin
Helikoptern landade på Fort Victorias helikopterdäck
Helikoptern landade på Fort Victorias helikopterdäck Foto: Anders Kallin
Helikoptern landade på Fort Victorias helikopterdäck Foto: Anders Kallin

HMS Carlskrona ingående i Operation Atalanta befann sig som tur var i närheten av Fort Victoria. ME 03:s helikopter lyfte inom kort och hämtade personen på fartyget. Patienten hade akut insjuknat med allvarliga symptom som kunde kräva kirurgisk behandling och operation. Efter landning fördes patienten till sjukvårdsavdelningen ombord på HMS Carlskrona där han lades in på intensivvårdsavdelningen för undersökning och behandling under natten. Tillståndet följdes noga med upprepade röntgenundersökningar med kontrast. Tillståndet förbättras successivt under natten och på morgonen kunde läkarna konstatera att det den här gången gick att häva tillståndet utan operation, något som inte alltid är fallet.

I förbandet ME 03 med sin förstärkta sjukvårdsförmåga, så kallad Role 2 LM, finns kapacitet att behandla sjukdomsfall som detta på samma sätt som görs på våra akutsjukhus hemma i Sverige. Patienten omhändertogs på ett professionellt vis där en operation inte behövde genomföras. Beredskap fanns för att genomföra en operation om det behovet hade uppstått.

- Vi har med den här händelsen fått bekräftat att planeringen, övningarna och resurserna i förbandet fungerar i ett skarpt läge. Personalen ombord på Carlskrona har agerat på ett professionellt sätt. Den här händelsen visar att det förbandet tränat för har gett resultat, säger ansvarig läkare ombord, Åke Karlbom. 

Tillståndet för patienten har under dagen förbättrats påtagligt och ansvarig läkare på Carlskrona räknar med att patienten ska kunna skrivas ut i morgon för vidare transport tillbaka till sitt fartyg.