Helikopter, en naturlig del av sjöstriden

Genom sin snabbhet och mångsidighet förstärker helikoptern alla typer av verksamhet som ett stridsfartyg gör. Den används nu regelbundet, både ombord på HMS Carlskrona utanför Somalias kust och Visbykorvetter i Östersjön, som nu på HMS Nyköping.

Helikoptern tankas inför nästa uppdrag. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Bengtsson hjälper helikoptern att landa säkert med hjälp av handsignaler.
Johan Bengtsson hjälper helikoptern att landa säkert med hjälp av handsignaler. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Smygtekniken gör fartyget mycket svårt att upptäcka.
Smygtekniken gör fartyget mycket svårt att upptäcka. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschef Erik Öhrn tillsammans med Andreas Larsson som är den som leder helikoptern under start och landning.
Fartygschef Erik Öhrn tillsammans med Andreas Larsson som är den som leder helikoptern under start och landning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Bengtsson hjälper helikoptern att landa säkert med hjälp av handsignaler. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Smygtekniken gör fartyget mycket svårt att upptäcka. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschef Erik Öhrn tillsammans med Andreas Larsson som är den som leder helikoptern under start och landning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Korvetten HMS Nyköping ligger radartyst i Hanöbukten, men har trots det koll på ytläget i ett stort område. Anledningen är den helikopter 15 som lyfte från fartyget för en halvtimma sedan och som nu för över sin radarinformation till korvettens stridsledningscentral. Information som ytterst kan användas till att sätta in vapen mot upptäckta mål.

– Vi ser att helikoptern blir en del av fartygets många sensorer. En sensor som är rörlig, snabb och har stor räckvidd, säger Erik Öhrn som är fartygschef på HMS Nyköping.

Helikoptern kan inte fullt ut baseras ombord på korvetten av utrymmesskäl, men kan ändå vara ombord under åtskilliga dagar. Den kan tankas ombord och både piloter och tekniker kan förläggas på fartyget. Fartyget har landningshjälpmedel för såväl dag- som nattoperationer och besättningen är utbildade i att landa och starta helikoptern ombord samt att leda den i luften.

I Östersjön och Indiska oceanen.

Samtidigt som HMS Nyköping bevakar Sveriges kust, används en helikopter av samma typ på HMS Carlskrona, långt därifrån. De två huvudsakliga uppgifterna för denna helikopter är havsövervakning, med fokus på förhindrande av piratverksamhet, och underrättelseinhämtning mot misstänkta piratläger längs Somalias kust. Dessutom kan den användas för sjuktransporter. ME 03, som HMS Carlskronas insats heter, förfogar över två stycken helikopter 15 varav en ständigt är ombord och den andra är iland i Djibouti för underhåll.

Samarbetet mellan helikopter och stridsfartygen utvecklas hela tiden och besättningarna upptäcker nya möjligheter och ibland begränsningar. Under kommande övningar, som exempelvis den nationella övningen Swenex 13:2 i höst, kommer samarbetet fördjupas ytterligare.