GMU – en häftig resa för instruktören

– Det är fascinerande att följa utvecklingen som rekryterna går igenom, säger 1:e sergeant Sara Wåhlin, som jobbat som instruktör på GMU omgång 1 på Livgardet. De kommer in som tomma blad och har ingen aning om vad de gett sig in på. Tre månader senare kan de så mycket. Att få vara med på den resan är en av anledningarna till att jag valde att bli officer.

1:e sergeant Sara Wåhlin är till vardags anställd på livskvadronen, som är en av enheterna på Livbataljonen. Foto: Försvarsmakten
Sara menar att GMU är värt att prova på för den som är beredd på en helt ny värld och vill lära sig mycket på kort tid.
Sara menar att GMU är värt att prova på för den som är beredd på en helt ny värld och vill lära sig mycket på kort tid. Foto: Försvarsmakten
Sara menar att GMU är värt att prova på för den som är beredd på en helt ny värld och vill lära sig mycket på kort tid. Foto: Försvarsmakten

Rekryterna från GMU-kompani 131, som ni har kunnat följa på Livgardets webb under våren (se artikellänkar till höger), har avslutat sin GMU. De som valt att stanna i Försvarsmakten har gått vidare till FSU, den fortsatta soldatutbildningen (artikel om detta kommer inom kort). Sara Wåhlin har ansvarat för den fysiska träningen av en av plutonerna i GMU-kompaniet, liksom för skjututbildning, skyddsvaktsutbildning samt CBRN*.

– Eftersom GMU:n är lika över hela landet är det enkelt för mig som instruktör att se vilka mål jag ska jobba mot och hur jag ska bygga upp övningarna så att de taktar mot målen, säger Sara.

Under en GMU är det många olika personligheter, med olika förutsättningar att lära sig som ska samarbeta och utvecklas.
– Det är roligt och utmanade att hitta sätt att nå fram till alla dessa olika individer och att se hur de får kontakt med människor som de annars kanske inte skulle ha lärt känna. Det är häftigt att se hur en stark grupp växer fram genom att olikheterna används, säger Sara.

Bästa betyget

För Sara är det bästa betyget att 95 procent av hennes GMU-rekryter blev godkända som skyddsvakter på teoriprovet, på första försöket. Efter endast något enstaka omprov var samtliga godkända. Det är vanligt att 15-20 procent av dem som skriver skyddsvaktsprov behöver göra omprov för att bli godkända, så Sara ser att hon och hennes kollegor har hittat rätt i som utbildare.
– Det är roligt när rekryterna börjar ställa bra frågor som sätter mig på pottkanten. Det känns tråkigt att släppa gruppen nu när grupp-processen har kommit igång och de är redo att göra mer avancerade saker och kan ges mer utrymme att agera själv. Vi har fått bra kontakt och jag har jobbat med att bygga upp ett förtroende som gör att de kan lita på att jag ger dem uppgifter som de kommer att klara av– även om de inte tror det själva. 

Mer att hämta

Sara ser ingen större skillnad mellan de olika grupperna som hon utbildat, från värnpliktiga till GMU-rekryter, förutom att de som nu väljer att genomföra GMU är mer motiverade att slutföra sin utbildning. För Sara själv var det inget självklart val att bli officer, utan en serie händelser som ledde henne från hemvärnet till värnplikten vidare till officersprogrammet och slutligen en specialistofficersutbildning.
– Jag fortsätter att se framåt och vill bli fanjunkare, specialist inom samband. Officersyrket är omväxlande och jag har aldrig ångrat att jag valt det, även om Försvarsmakten är inne i en svår period med sparkrav och omstrukturering med osäkerhet inom skrået. Men jag känner att det finns mer att hämta och jag tror jag har en rolig resa framför mig mot att bli gammal och erfaren.

*CBRN = kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N)