Full fart på röjningen i Kosovo

Den svenska röjningsinsatsen har nu pågått i cirka två veckor. Redan första dagen påträffades både handgranater och substridsdelar i området, och man hittar i princip dagligen nya explosiva saker som behöver tas om hand.

Den svenska röjningsgrävmaskinen i arbete vid det som en gång var en Serbisk polisstation. Foto: Hampus Wetterlund/Försvarsmakten
Exempel på vad man hittar i området. I det här fallet några gamla jugoslaviska handgranater.
Exempel på vad man hittar i området. I det här fallet några gamla jugoslaviska handgranater. Foto: Hampus Wetterlund/Försvarsmakten
Ett annat exempel. Innanför de gula banden, en substridsdel från NATO-bombningarna.
Ett annat exempel. Innanför de gula banden, en substridsdel från NATO-bombningarna. Foto: Hampus Wetterlund/Försvarsmakten
Exempel på vad man hittar i området. I det här fallet några gamla jugoslaviska handgranater. Foto: Hampus Wetterlund/Försvarsmakten
Ett annat exempel. Innanför de gula banden, en substridsdel från NATO-bombningarna. Foto: Hampus Wetterlund/Försvarsmakten

Från tidig morgon till sen eftermiddag, sex dagar i veckan, pågår arbetet i Germijaparken i Pristina. Den svenska personalen arbetar sida vid sida med sina kollegor från Kosovo Security Forces, KSF och det är ett tärande arbete i den trettiogradiga värmen.

Den svenska styrkan benämns Swedish EOD-detachement, EOD är en förkortning för Explosives Ordnance Disposal. De är sju personer från Göta ingenjörregemente, Ing 2, och deras uppgift är att i samverkan med Kosovo Security Forces röja ett område i det populära utflyktsmålet Germijaparken i Pristina.
Det område som ska röjas omfattar 30 000 m³ jord och rasmassor från de byggnader som förstördes vid Natos bombningar 1999.

Det svenska stödet utgörs av maskiner och driftpersonal. Maskinerna är av en typ som går att fjärrstyra, varför riskerna för den svenska personalen bedöms som låga. Dessutom utbildar man KSF-personal i syfte att öka deras förmåga till att självständigt kunna lösa den här typen av uppgifter i framtiden.

Bakgrunden till den här röjningsinsatsen grundar sig i ett regeringsbeslut där Försvarsmakten har fått i uppgift att stödja KSF med personal och materiel. Man beräknar att arbetet ska ta ungefär fem veckor.

De svenskar som hjälper till med röjningsarbetet ingår inte i den internationella KFOR-styrkan. De är att betrakta som en svensk tillfällig förstärkning av det svenska nationella KFOR-bidraget och lyder under chefen för Sveriges nationella stödenhet, NSE.