Försvarsministern visade sitt stöd på plats i Djibouti

Den 6 april inledde förbandet ME 03 sin insats inom EU Navfor Operation Atalanta. Redan under sitt första skarpa uppdrag lyckades Carlskrona hindra ett misstänkt piratföretag. Med hjälp av den ombordbaserade helikoptern förmådde man störa piraterna och få dem att återvända till land.

Försvarsministern uttryckte sitt stöd till besättningen. Foto: Anna Norén/Combat Camera
Ansvarig läkare ombord, Åke Karlbom beskriver för Karin Enström vilken sjukvårdskapacitet som förbandet har med sig.
Ansvarig läkare ombord, Åke Karlbom beskriver för Karin Enström vilken sjukvårdskapacitet som förbandet har med sig. Foto: Anders Kallin
Helena Eneman fick möjlighet till en pratstund med försvarsministern och berätta om vilken nytta fysisk träning har ombord.
Helena Eneman fick möjlighet till en pratstund med försvarsministern och berätta om vilken nytta fysisk träning har ombord. Foto: Anders Kallin
Ansvarig läkare ombord, Åke Karlbom beskriver för Karin Enström vilken sjukvårdskapacitet som förbandet har med sig. Foto: Anders Kallin
Helena Eneman fick möjlighet till en pratstund med försvarsministern och berätta om vilken nytta fysisk träning har ombord. Foto: Anders Kallin

Under sitt hamnstopp i Djibouti fick förbandet möjlighet att till försvarsminister Karin Enström berätta om vilka utmaningar som finns i Operation Atalanta. Försvarsministern inledde sitt besök på ME 03:s stödenhet på den franska basen och fortsatte sen ombord på Carlskrona. Efter en inledande presentation av verksamheten hittills i insatsen fick försvarsministern möjlighet att träffa delar av besättningen.

- Ni är instrumentet för de politiska besluten som riksdag och regering fattar. Ni gör ett fantastiskt jobb och har redan visat att ni gör skillnad, sa försvarsministern till besättningen vid en gemensam uppställning på helikopterdäck. Jag vill även passa på tillfället att framföra en hälsning till era anhöriga som också är en viktig del som stöd till den insats ni gör, fortsatte försvarsministern.

Som avslutning på dagen visades försvarsministern runt på fartyget och flera av besättningsmedlemmarna fick då möjlighet att berätta om hur de upplever vardagen ombord.

 

Carlskrona fortsätter sin insats i Operation Atalanta till och med den 6 augusti.