Första tekniska kursen på Ingenjörbandvagn avslutad

På ingenjörregementet (Ing 2) har Försvarsmaktens första tekniska kurs på Ingenjörbandvagn 120 avslutats. Totalt är det sex elever från Ing 2, Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG) som utbildats under sju veckor. Kursen har på uppdrag från FMTS bedrivits av Ing 2:s tekniska avdelning.

Testkörning av Integrated Test System (ITS), ett felsökningssystem som finns inbyggt i vagnen. Foto: Mattias Lagerqvist/ Försvarsmakten
Felsökning på en av vagnens kameror.
Felsökning på en av vagnens kameror. Foto: Mattias Lagerqvist/ Försvarsmakten
Svetsning på minplog.
Svetsning på minplog. Foto: Mattias Lagerqvist/ Försvarsmakten
Felsökning på en av vagnens kameror. Foto: Mattias Lagerqvist/ Försvarsmakten
Svetsning på minplog. Foto: Mattias Lagerqvist/ Försvarsmakten

Ingenjörbandvagnsystemet ställer krav på bland annat lyftresurser som Ing 2:s befintliga lokaler inte uppfyller. Inför kursen hyrdes därför en civil lokal där utbildningen genomfördes. Att hyra en civil lokal var också billigare än att flytta verksamheten till annan militär ort.  Dessutom kunde personalen komma hem varje kväll. Byggnation av en ny utbildningsanläggning för teknisk tjänst är dock på gång och beräknas vara i drift 2015.

Ingenjörbandvagn 120 (Ingbv 120) anskaffades 2012 till ingenjörbataljonerna. Vagnen har byggts på modifierade chassi från Stridsvagn 121 och väger cirka 65 ton beroende på dess konfiguration. Vagnen är utrustad med schaktblad, vinschar och en grävarm.  Förutom skopa kan den bära gripklo eller klipp- och krossverktyg. Det går även att byta ut schaktbladet mot en minplog.

De första teknikerna utbildades redan 2012

Redan vintern 2012 utbildades några av teknikerna vid Ing 2 på Ingbv 120 av tillverkaren. Den kursen var en del av tillverkarens  åtaganden i samband med köpet. Men nu var det alltså dags att sprida dessa kunskaper vidare i organisationen. Kurschef Göran Salomonsson har deltagit både i leverantörsutbildningen samt  varit delaktig i framtagandet av Ingbv 120. Han har bland annat granskat konstruktionslösningar och deltgit i den reparationstekniska analysen där teknisk dokumentation och verktyg prövats.
– Det är alltid svårt att genomföra en kurs för första gången. Vi visste inte på förhand exakt hur lång tid olika moment skulle ta. Vi har fått vara flexibla i tidsprogrammet men vi har hunnit med det som skulle göras och vi har nått ett bra resultat, säger Göran.

Elevernas varierande förkunskaper har varit en utmaning

En annan utmaning har varit elevernas varierande förkunskaper. Elever helt utan tidigare erfarenheter har  utbildats tillsammans med projektledaren för införandet av Ingbv 120 i Försvarsmakten. Ett exempel på dessa varierande förkunkaper är Lars Andersson och Alexander Ortner . Alexander är anställd som mekaniker vid 214. ingenjörkompaniet och hade ingen erfarenhet av vagnen före kursen. Lars är däremot försöksledare vid Ing 2:s försöksavdelning och har under flera år använt och utvärderat vagnen. När jag besökte utbildningen försökte de komma fram till varför en av kamerorna inte fungerade som den skulle.

– Det är en styrka att ha med elever med brukarerfarenheter på en sådan här kurs, säger de.


– Det är ett intressant tekniskt system som  är oerhört tekniskt komplicerat. Systemet har bland annat ett inbyggt testsystem.  Testsystemet  känner av ifall något inte fungerar som det ska och meddelar sedan besättningen detta. Men eftersom det är så trångt nere i vagnen så måste ibland många komponenter tas bort för att komma åt det man ska göra. Därför blir det mycket klassiskt skruvande också, avslutar Lasse innan han återigen lägger pannan i djupa veck och muttrar något om att varför kamerans lock kärvar.