Första kolonnen rullar iväg

Det är måndag morgon och den första kolonnen ur den Marina Basbataljonen rullar iväg, från Karlskrona mot kusten i Kalmar län, på årets försvarsmaktsgemensamma övning Swenex 13-1. Bataljonens andra kolonner som inte bara färdas till lands utan även till sjöss, förbereder sig att rulla ut på sina avgångstider.

Första fordonskolonnen från Marina basbataljonen rullar ut från örlogshamnen i Karlskrona. Foto: Niklas Johansson/Försvarsmakten

Swenex  13-1 pågår mellan 13-24 maj och övningsområdet sträcker sig från Västervik, Vimmerby, Åtvidaberg, Norrköping och Bråviken i väster till Gotland i öster, inkluderat havs- och luftområdet däremellan. Delarna ur den Marina basbataljonen ska under Swenex stödja de marina förbanden med logistik från ett tillfälligt basområde (T-Bas). Stödet består främst i att koordinera förbandens behov av leveranser från logistikbataljonen eller från civila leverantörer.
 
– Jag ser fram emot försommarens övning och särskilt det att vi kommer att gruppera i T-basen med en ledningsomgång för koordinering och samverkan, säger Anders Holst, övad chef för Task Group 04 (som handlar om marin bastjänst) och till vardags även chef för Marina basbataljonen.
 
Swenex 13-1 är en momentövning där deltagande förband övar efter sina behov och förutsättningar, fokus är på ”hantverket” och inte på att det ska vara ett sammanhängande scenario från början till slut för alla deltagarna. Det är snarare så att scenariona kommer att skifta beroende på vilket övningsmoment som genomförs.
 
Eftersom den dagliga verksamheten inte stannar bara för att det genomförs en övning kommer Basbataljonen att delta med valda delar under övningen, det vill säga delar av staben, en pluton ur Rörligt Underhållsledningskompani, stora delar av Basskyddskompaniet, delar av Ekipagekompaniet samt mindre delar från Teknikkompaniet.