Flygövning avbröts efter tillbud

Under en flygövning vid Skaraborgs flygflottilj F 7 i måndags inträffade ett allvarligt tillbud då två JAS 39 Gripen passerade varandra alldeles för nära. De två flygplanen övade luftstrid mot ett tredje flygplan när tillbudet inträffade och enligt rutin avbröts då övningen direkt.

Efter tillbudet skrevs en direktanmälan till flygsäkerhetsfunktionen på Försvarsmaktens högkvarter.
– En direktanmälan skrivs alltid efter allvarliga tillbud och har som syfte att belysa brister och misstag för att förbättra säkerheten vid kommande övningar, säger Ola Höglund, flygchef vid Högkvarteret.

Den första bedömningen som är gjord av den här händelsen är att inga omedelbara åtgärder är nödvändiga i nuläget. Händelsen kommer att utredas.