Ett första intryck

Under den gångna helgen var hela den brittiska stridsgruppen samlad på ett fält i utbildningslägret West Down i sydvästra England. På plats fanns också bidragen från övriga deltagande nationer.

Vid uppställningen av hela stridsgruppen kunde personalen själv se vilka förmågor som ingår i förbandet. Bilden visa det svenska bidraget. Foto: Tobias Karlsson/ försvarsmakten
Kemikalier kräver sin särskilda hantering vid transporter. Något som kräver en hel del administration.
Kemikalier kräver sin särskilda hantering vid transporter. Något som kräver en hel del administration. Foto: Tobias Karlsson/ försvarsmakten
Saneringsgruppen har kunnat genomföra breddutbildning i sanering för andra delar av stridsgruppens personal.
Saneringsgruppen har kunnat genomföra breddutbildning i sanering för andra delar av stridsgruppens personal. Foto: Tobias Karlsson/ försvarsmakten
Kemikalier kräver sin särskilda hantering vid transporter. Något som kräver en hel del administration. Foto: Tobias Karlsson/ försvarsmakten
Saneringsgruppen har kunnat genomföra breddutbildning i sanering för andra delar av stridsgruppens personal. Foto: Tobias Karlsson/ försvarsmakten

Syftet var att visa samtliga förmågor i förbandet för den närvarande personalen och att chefer med egna ögon skulle få se hela förbandet. Efter denna presentation började slutövningsperioden på allvar för personalen från Totalförsvarets skyddscentrum från Umeå.

Transporterna av personal, fordon och materiel till övningen har gått bra på alla fronter. Självklart fanns som alltid en del friktioner men det är ju för att hantera uppstående problem som det är nödvändigt att öva. Till detta kommer hantering av kemikalier på väg och sjö som kräver en hel del dokumentation för att kunna genomföras.

Samträning

Under inledningen av denna övningsperiod har första CBRN-kompaniet (1. CBRN komp) genomfört breddutbildning av andra enheter i stridsgruppen. Bland annat har saneringsgruppen genomfört förevisningar och utbildning i hur sanering av personal och fordon går till. Rekognoseringsgruppen har kunnat visa sina förmågor även förevisat hur samverkan mellan chefer genomförs. Framåt planeras fältdusch för hela den svenska kontingenten. Något som säkert kommer att höja stridsvärdet på personalen. Nu ser soldater och officerare fram mot fortsättningen av övningen med bra förväntningar på de kommande dagarna.