Bodenskola tar steget att bli ett Bernadottegymnasium

Norrbottens regemente och Björknäs gymnasium tecknade tisdagen den 28 maj ett samarbetsavtal inom ramen för Bernadottegymnasiernas koncept. Efter ett försök under två år har man satt ner foten och gör samarbetet mer konkret.

Från vänster: Gymnasiechef vid Bodens kommun Vivianne Lindgren, överste Olof Granander chef vid Norrbottens regemente och Ewa Olausson rektor för samhällsprogrammet vid Björknäs gymnasium. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Samarbetsavtalet innebär i stort att elever som läser vid samhällsprogrammet vid Björknäs gymnasium i Boden kommer att få utbildning av Försvarsmakten i vinterförmåga, ledarskap, gruppdynamik och internationella relationer. Avtalet gäller från höstterminen 2013 och förnyas årligen.
– Det känns riktigt skönt att samarbetet blivit av. Som de flesta vet är Boden en stad med Försvarsmakten som den största arbetsgivaren vilket gör det självklart att vi vänder oss till dem.  Försvarsmakten med Norrbottens regemente i spetsen arbetar mycket med ledarskap och internationalisering viket passar oss bra på grund av att vi har den inriktningen, säger Ewa Olausson, rektor vid samhällsprogrammet Björknäs gymnasium.

Norrbottens regemente ser många vinster med en lokal samverkan med Björknäs gymnasium, där de får tillträde till gymnasieleverna för riktad försvarsinformation innan de gör sina yrkesval och lämnar gymnasiet, men även för deltagande i återkommande gemensamma arrangemang. Ytterligare ett syfte är att behålla ungdomarna i kommunen för eventuell senare anställning vid något insatsförband eller vid Hemvärnet.

– Vi är glada att vi har fått till stånd det här samarbetet. Jag ser det här som ett första steg som kommer att utvecklas eftersom. Jag tror vi kan ge skolan mycket samtidigt som vi får mycket tillbaka. Jag hoppas vi kan sluta mer avtal och då tänker jag närmast inom teknikområdet, säger överste Olof Granander, chef för Norrbottens regemente.

Björknäs gymnasium som tidigare har samverkat centralt med de övriga Bernadottegymnasierna blir nu det fjärde i Sverige. De kommer att praktisera och tillämpa det gemensamma utbildningskoncept med värderingar och inriktningar för utbildningen som Bernadottegymnasierna har. Andra orter som har Bernadottegymnasier  är Stockholm, Göteborg och Malmö.