Åter på svensk mark

De första 104 soldaterna från den 24:e omgången av Afghanistanstyrkan, FS 24, kom hem häromdagen. Huvuddelen av de första hemvändarna var ur Omstruktureringstyrkan - en särskild enhet som avrustar de delar som Sverige nu lämnar eller avvecklar i Afghanistan.

Fortifikationsofficer Conny Ahlström ur Omstrukureringsstyrkan var en av de första att kliva av planet från Afghanistan. Här hälsas han välkommen till Sverige av David Kejnell från Trängregementet. Foto: Carl M Sjöstrand

Under de närmaste veckorna avlöses successivt nuvarande omgång av Afghanistanstyrkan, FS 24 av sina efterföljare; FS 25 som blir ett något mindre förband. Huvuddelen av det första gänget som kom hem tillhörde den så kallade Omstruktureringsstyrkan, som sattes upp av Trängregementet i Skövde. Resten av FS 24, som återvänder under de kommande fjorton dagarna, är i huvudsak från Södra skånska regementet P 7.

– Det var spännande att få vara med om detta. Höjdpunkten var att lämna över Camp Monitor till Afghanska Armén, konstaterarade Mauro Stell som var ställföreträdande chef för Omstruktureringsstyrkan och nu blivit avlöst.

– Det var en minnesvärd känsla när vi rullade iväg efter att ha lämnat nycklarna till chefen för 209:e kårens första brigad.

Det arbete som Omstruktureringsstyrkan uträttar är ett led i neddragningen av Sveriges bidrag till Nato-styrkan Isaf. En stor mängd materiel har inventerats och tagits om hand för vidare hemtransport. Annat har överlämnats till Afghanerna.

Kulmen på de kommande veckornas aktiviteter kommer fredagen den 31 maj, när hela FS 24 är avlöst och alla är hemma igen i Sverige. Då blir det stor fest i Stadsparken i Lund med medaljceremoni under medverkan av försvarsministern och överbefälhavaren med flera.

Omstruktureringsstyrkan har en egen medaljceremoni i Skövde under fredagen 17 maj.