Vänligt besök

Carlskronas bordningsstyrka genomförde under gårdagen ett besök på ett handelsfartyg som befann sig inom det område som patrullerades utanför Somalias kust.

Bordningsstyrkan på väg till handelsfartyget. Foto: Försvarsmakten
Bordningsstyrkan på väg till handelsfartyget.
Bordningsstyrkan på väg till handelsfartyget. Foto: Försvarsmakten
Bordningsstyrkan går ombord på fartyget.
Bordningsstyrkan går ombord på fartyget. Foto: Försvarsmakten
Bordningsstyrkan på väg till handelsfartyget. Foto: Försvarsmakten
Bordningsstyrkan går ombord på fartyget. Foto: Försvarsmakten

Det var Carlskronas helikopter som vid en av sina flygningar upptäckte fartyget. Via radio kontaktade Carlskrona fartyget och personal från Carlskrona blev inbjudna att komma ombord. Det är bordningsstyrkan på Carlskrona som genomför ett besök av det här slaget, en så kallad friendly approach. Vid besöket gavs möjligheten att prata med besättningen ombord på handelsfartyget och sprida information om EU Navfor och operationen som ME 03 deltar i.

– Skydd av sjöfarten är en av huvuduppgifterna inom EU Navfor Operation Atalanta. Jag känner stor tillfredsställelse över det professionella sätt som förbandet genomförde uppgiften i dag, säger Mathias Jansson, chef för ME 03.

EU Navfor Operation Atalanta har till uppgift att eskortera humanitära matleveranser från World Food Programme (WFP) till det somaliska fastlandet och att eskortera annan humanitär och kommersiell sjöfart i området samt att med sin närvaro ha en avskräckande inverkan mot piratangrepp.

HMS Carlskrona och ME 03 deltar Operation Atalanta till och med den 6 augusti.