Vad ska det stå på bänkarna vid veteranmonumentet?

Den 29 maj firas veterandagen vid Sjöhistoriska muséet på Djurgården i Stockholm. I samband med ceremonin invigs också det nya veteranmonumentet ”Restare” av kungen. På monumentet finns tre bänkar i vit marmor som ska förses med texter, till exempel lämpliga citat. Nu finns möjlighet att lämna förslag på vilka texter som ska finnas på bänkarna.

Hur monumentet ska se ut bestämdes vid en öppen konstnärstävling under förra året, där 60 förslag skickades in. Juryn bestod bland annat av Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer och dåvarande ordföranden i Sveriges Veteranförbund fredsbaskrarna, Bo Wranker samt representanter från Konstfack och Statens konstråd med flera. De valde enigt ut det vinnande bidraget ”Restare” av konstnären Monika Larsen Dennis, som nu är under produktion ute vid Sjöhistoriska museet. Monumentet är till för alla Sveriges veteraner, även dem som medverkat i fredsbevarande insatser utomlands för andra myndigheter än Försvarsmakten. De texter som kommer att blästras in i marmorbänkarna på veteranmonumentet bearbetas fram av en grupp bestående av Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Silwer, veteranmonumentets upphovsman konstnären Monika Larsen Dennis, ledamoten av Svenska Akademien Jesper Svenbro, chefen för Försvarsmaktens internationella centrum, överste Lena Persson Herlitz och intendenten vid Moderna muséet i Malmö, Joa Ljungberg. Urvalet ska göras så att texterna finns inblästrade på monumentet till veterandagen 2014.

Härmed inbjuds, veteraner, veteraners anhöriga, myndigheter, veteranorganisationer och övriga intresserade att lämna förslag på texter. Texterna ska hedra alla veteraner och förstärka Sveriges respekt och erkänsla för deras insatser.  Texterna bör inte vara längre än 180 tecken med blanksteg. Om man förslår ett citat från någon måste upphovsmannen anges.

Om du vill skicka in förslag, gör det till e-post texter-veteranmonument@mil.se senast 2013-08-30. Glöm inte att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter.