Spelet har börjat

Den stora ledningsträningsövningen CJSE, Combined Joint Staff Exercise är igång. Övningen har 1400 deltagare och pågår på fyra orter, Enköping, Uppsala, Karlskrona och Boden, med två olika scenarier.– Ett viktigt steg i våra stabers utveckling i att leda förbanden vid till exempel ett väpnat angrepp, säger överste Olof Granander, ansvarig för den del av övningen som genomförs i Boden.

Jörgen Degerlund, insatsledare i tredje brigadstaben i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tredje brigadens förband spelas av officerare från de flesta arméförband i landet.
Tredje brigadens förband spelas av officerare från de flesta arméförband i landet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Spelorganisationen planerar kommande spelmoment. Ben Påhlsson, till höger, går igenom den övergripande tidsplanen med Kenneth Lindgren.
Spelorganisationen planerar kommande spelmoment. Ben Påhlsson, till höger, går igenom den övergripande tidsplanen med Kenneth Lindgren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tredje brigadens förband spelas av officerare från de flesta arméförband i landet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Spelorganisationen planerar kommande spelmoment. Ben Påhlsson, till höger, går igenom den övergripande tidsplanen med Kenneth Lindgren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Ledningsträningsövningen CJSE är en övning där allt som händer pågår i en fiktiv datamiljö i två olika scenarier. Det ena scenariot är en multinationell operation och det andra är en nationell kris där Sverige angrips av det fiktiva landet ”Stormakten”. 

Det nationella scenariot utspelar sig huvudsakligen i västra Götaland och huvuddelen av markstridsförbanden som finns i regionen leds av tredje brigadstaben i Boden.

Spelade moment och händelser

Parallellt med brigadstaben i samma byggnad på Artilleriregementets kasernområde sitter spelorganisationen, övningsledningen.  Spelorganisationen ”spelar in” olika händelser som mer eller mindre påverkar de spelade förbanden och de som leder. Det kan vara ett sabotage som slår ut elförsörjningen i tätort i området, eller ett attentat mot en viktig samhällsfunktion som till exempel flygplats, sjukhus eller vattenverk, eller att våra förband möter motståndarens anfallande förband. Brigadstaben får sedan upp de olika inspelade momenten i sina datorer och ska då planera och ge order till sina spelade förband i den tredje brigaden. De ska i sin tur spela hur de agerar mot motståndaren. Allt som sker rapporteras, följs upp och utvärderas efterhand.
– Det här är nyttig ledningsträning för staber och spelade förbandsenheter, men även för oss i spelorganisationen. Vi behöver hela tiden förbättra våra färdigheter i våra system och metoder, säger major Ben Påhlsson, chef för spelorganisationen i Boden.

Beredda

I brigadstabens ledningsplats leds förbanden operativt.
– Det har snurrat igång bra under första dygnen, vi har våra förband på plats i västra Götaland och är beredda på att sätta stopp för Stormaktens intentioner, berättar major Jörgen Degerlund, insatsledare i brigadstaben.

Tredje brigadstaben har i sin tur en högre chef som spelas av Rörlig operativ ledning , ROL, i Enköping.

24 nationer

I det andra scenariot deltar de övade staberna i en multinationell operation, även det i ett fiktivt land, i det här fallet ”Bogaland.”  Här övar närmare 1200 personer i Enköping med både spelorganisation och övade staber innehållande såväl militär som civil personal. 24 olika nationer är representerade i CJSE 2013.