Skräpplockardagar i skärgården

Våren har äntligen kommit till Stockholms skärgård, det är fortfarande kallt i luften men det är isfritt. När isen och snön nu har försvunnit har dessvärre skräpet i skärgården blivit synligt.

Ahldén tog initiativet till skräpplockardagarna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den här platsen var ganska ren från sopor
Den här platsen var ganska ren från sopor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En trädgårdstol var det störta fyndet vid den här städrundan
En trädgårdstol var det störta fyndet vid den här städrundan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Blivande maskinmän går igenom motorerna på en stridsbåt
Blivande maskinmän går igenom motorerna på en stridsbåt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den här platsen var ganska ren från sopor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En trädgårdstol var det störta fyndet vid den här städrundan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Blivande maskinmän går igenom motorerna på en stridsbåt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Men varför bara konstatera att det är skräpigt när man faktiskt kan göra något åt det. Några som bestämde sig för att hjälpa till att städa i skärgården är soldater och officerare från Amfibieregementet som för närvarande genomför stridsbåtskurs.

– På min sons förskola pratade personalen om att de skulle delta i något som kallas för skräpplockardagar, jag blev nyfiken och sökte mer information på internet. Jag blev imponerad av att det fanns ett sådant engagemang i samhället om att värna om vår miljö. Jag såg också att det främst var skolor som var engagerade i skräpplockardagarna och kände att fler borde engagera sig. Kan treåringar ägna tid åt att städa så kan vi, jag tog med idén till mina kollegor och sa att förutom att utbilda båtförare och maskinare så ska vi delta i skräpplockardagarna i skärgården när vi är ute och övar. Det blev ett positivt gensvar från alla, berättade Calle Ahldén

Utbildning förenas med städning

Under vintern startade stridsbåtsutbildningen som alltid inleds med teorilektioner för att senare övergå till praktiska övningar ute i skärgården. Utbildningen är omfattande och rör många olika ämnesområden, förutom navigation och praktiska manöverövningar som är de stora ämnena, är det mycket annat som eleverna måste kunna. De lägger en hel del tid på räddningstjänst, skorvskadeskydd, sjukvård, teknik och sjömanskap för att nämna några ämnen. Det är 19 elever varav åtta stycken utbildas till att bli maskinmän, det vill säga, deras huvudansvar blir maskintekniken ombord.

Calle Ahldén som är ställföreträdande kurschef, tillbringar mycket tid i skärgården, både i tjänsten och på fritiden och är mån om att alla som vistas i naturen också värnar om den. För honom och andra på förbandet är det en självklarhet att plocka upp sitt skräp.

– Att skräpet blir mer synligt vid våren är ingen nyhet, vi upplever samma sak varje år. Skräp driver upp på öar, i vinter har dessutom många varit ute på isen och tyvärr lämnat efter sig en del avfall. Att plocka med skräp när vi är ute i skärgården är en rutin för oss, men under skräpplockardagarna har vi lagt lite mer fokuserad tid på att städa. När vi stannar till på olika öar för lunchuppehåll, lägger vi lite extra tid på att städa av området. Då förbandet ofta rör sig i skärgården är det enkelt för oss att ta med skräp, det är också kul att kunna bidra till en lite renare miljö. Ibland bärgar vi större drivande föremål som kan utgöra en fara för framförallt mindre båtar.Även då skräpplockardagarna pågår under den här veckan så innebär det inte att vi slutar att städa. Båtkursen fortgår fram till november vilket gör att vi kommer fortsätta att plocka med skräp och avfall när vi kan, sa Ahldén

Ön som besöktes vid det här tillfället var ganska ren från sopor, det största som hittades var en ilandfluten trädgårdsstol. Soporna tar personalen med sig till förbandet som där sedan sorteras.