Samverkansövning i Göteborgs hamn

Emerentia 13 är en samverkansövning som genomförs 22 april – 28 april och är avsedd att fokusera på Göteborgs hamn med farleder och landförbindelser.

Övningen Emerentia pågår mellan den 22 och 28 april. (Arkivbild) Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Överste Leif Härdig, ställföreträdande chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.
Överste Leif Härdig, ställföreträdande chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Överste Leif Härdig, ställföreträdande chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det övergripande målet med övningen är att vidmakthålla och utveckla samhällets samlade förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur i Göteborgsregionen i en situation där angriparen bedöms vara beredd att använda alla våldsmedel.

– Det är viktigt för oss att öva och samverka med andra myndigheter och aktörer och övningar som Emerentia möjliggör det, säger överste Leif Härdig som är ställföreträdande chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.

Övningen är en regional del i arbetet med att utveckla vår nationella handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. Ett viktigt delmål är att pröva den planering och kompetens som byggts upp under de senaste åren utifrån den Nationella strategin för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Övningen genomförs i samverkan med samhällsaktörer som har uppgifter inom krishantering. Exempel på dessa är Säpo, Länsstyrelsen, polisen, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket, Tullen, Swedavia, Svenska kraftnät, Vattenfall, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborg stad, Borås stad, Göteborgs hamn, Göteborg energi, Göteborg vatten, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Securitas, och G4S.

Liksom tidigare vid denna typ av övningar ligger ett tänkt regeringsbeslut till grund för insatsen. Förenklat förklarat bevakar och patrullerar Försvarsmakten skyddsobjekt med stöd av skyddslagen och frigör därigenom polisiära resurser som därmed kan insättas för att lösa mer komplexa och kvalificerade uppgifter.

Från Försvarsmakten deltar cirka 800 soldater ur 41:a och 43:e hemvärnsbataljonerna, 132:a säkerhetskompani sjö och 17:e bevakningsbåtskompaniet. Försvarsmedicincentrums insatsledningsstab leder Försvarsmaktens förband.