På plats i Mali

De svenska soldaterna är på plats i Koulikoro utanför den maliska huvudstaden Bamako. Tillsammans med finländare och litauer så bildar svenskarna ett utbildningskompani, Nordic Baltic Training Team. De ska under fransk ledning för EUTM Mali utbilda den maliska armén.– Utöver oss så finns det även utbildningsteam från Frankrike och Storbritannien tillsammans med Irland, berättar Joakim Elv, en av de svenska soldaterna.

Campen vid Bamako Foto: Försvarsmakten
Franskledd taktikövning
Franskledd taktikövning Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Campen i Koulikoro
Campen i Koulikoro Foto: Försvarsmakten
Franskledd taktikövning Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Campen i Koulikoro Foto: Försvarsmakten

Vädret är torrt och varmt och marken är i regel täckt av den karaktäristiska röda jorden. De första dagarna har kantats av acklimatisering och olika informationslektioner.
– Lektionerna är delvis för att skapa en enad syn om hur den maliska armén ska utbildas. Fransmännen ger oss även lektioner i franska, en nödvändighet då all utbildning med den maliska armén ska ske på franska med stöd av tolk. Vapenhantering, stridsteknik, sjukvård och närkamp är några av de delar som den maliska armén ska utbildas i, fortsätter Joakim.

De bor i den maliska arméns officersskola som är under renovering, där logementen för den svenska kontingenten är klara, och där andra faciliteter såsom matsal och mäss snart är klara att användas. Lektionssalar och en camp för de maliska rekryterna håller också på att iordningställas i anslutning till kasernerna.

I norra Mali har Frankrike i det närmaste avslutat sin operation ”Serval” där man stridit mot bland andra den islamistiska motståndaren AQMI (Al-Qaida au Maghreb islamique*), bland annat i och kring staden Timbuktu. Detta påverkar inte den svenska, EU-ledda utbildningsinsatsen.

– Kontrasterna från Sverige är stora, inte minst när det gäller det heta klimatet. I Mali finns flera olika stammar, olika språk och religioner, där islam är den största. Folket i sig är fredliga och i regel finns inga fejder mellan de olika stammarna, utan man lever i symbios som man kallar för ”senekounia”, en idé och en tanke om att alla är släkt i långa led och hör samman, berättar Joakim.
Detta till trots så finns det en komplicerad konflikt i norra Mali där olika grupperingar vill ha makt och eget självstyre.

Utbildningen av den maliska armén kommer att påbörjas under nästa vecka, och inleds med en bedömning och utvärdering av deras kompetens. Sedan kommer utbildningen att rulla igång enligt det block som EUTM har sammanställt.

* Maghreb är delen av Afrika som ligger norr om Sahara där AQMI har sitt ursprung.