På hugget för ny mångmiljonsatsning

I 20 år har man väntat. Flera olika skisser har gjorts under åren men ständigt har ett nytt byggstopp inför annalkande försvarsbeslut sinkat planerna…  Nu är det äntligen på riktigt – avverkningen har börjat inför första steget i P 7s stora expansion. Den nya toppmoderna spolhallen, som ska vara klar under 2014, blir en viktig resurs inför kommande arméövningar på Revingefältet.

”Äntligen!” Här avverkas för Sveriges modernaste automatspolhall. Regementschefen, överste Michael Nilsson var först med yxan, tillsammans med Fortifikationsverkets regionchef Klas Johansson. Foto: Carl M Sjöstrand
Ritningen visar utfarten från den drygt 20 meter breda och ca 35 meter långa anläggningen som nu ska uppföras på Revingehed.
Ritningen visar utfarten från den drygt 20 meter breda och ca 35 meter långa anläggningen som nu ska uppföras på Revingehed. Foto: Carl M Sjöstrand
Här faller första trädet på det 23 000 kvadratmeter stora området, på norra Revingefältet, som bland annat ska rymma den nya miljöanpassade spolhallen.
Här faller första trädet på det 23 000 kvadratmeter stora området, på norra Revingefältet, som bland annat ska rymma den nya miljöanpassade spolhallen. Foto: Carl M Sjöstrand
Ritningen visar utfarten från den drygt 20 meter breda och ca 35 meter långa anläggningen som nu ska uppföras på Revingehed. Foto: Carl M Sjöstrand
Här faller första trädet på det 23 000 kvadratmeter stora området, på norra Revingefältet, som bland annat ska rymma den nya miljöanpassade spolhallen. Foto: Carl M Sjöstrand

Just nu avverkas en yta motsvarande fyra fotbollsplaner, i skogen nordväst om Fönesjön, på Revingehed. Ett 23 000 kvadratmeter stort område ska rymma en toppmodern anläggning med automatisk spolhall, uppställningsplatser samt på- och avfartsramper. Satsningen beräknas kosta drygt 40 miljoner.

– Det vi gör här har ett stort symbolvärde, för det visar att Försvarsmakten utvecklar verksamheten och expanderar på Revingehed, konstaterade chefen för Södra skånska regementet Michael Nilsson och svingade yxan till första hugget.

Garnisonens infra-planerare, major Ronny Eklund, menar att satsningen inte bara är bra för P 7 utan att det faktiskt är en Försvarsmaktsangelägenhet;

– Revingehed är ju frekvent nyttjat för större övningar och vår nya anläggning ska klara alla i armén förekommande fordon. Detta blir en ovärderlig resurs vid framtida storövningar.

Kapaciteten blir imponerande: fyra till sex tunga fordon, typ Stridsfordon 90 eller Pansarterrängbil 360, per timme. Det kan bli ca 2000 tunga tvättar om året i automatspolhallen, ca 2000 personbilar i personbilhallens borsttvättmaskin och ca 1000 tvättar i den manuella delen.

Miljökraven är också väl tillgodosedda. Stor del av vattnet som används går genom ett filtersystem och återanvänds. Endast den avslutande sköljningen i automattvätten använder färskvatten. Slammet som avskiljs under automatspolningen planerar man att återföra till övningsfältet.

– Satsningen går hand i hand med införandet av pansarterrängbil 360 och prioriteringen av vår 71:a bataljon som har full nationell beredskap från förste januari 2014 och sedan ska ingå i EU:s snabbinsatsstyrka 2015, avslutar Michael Nilsson.