Övningen har startat

Två flygpass om dagen i tio dagar, sedan ska den fiktiva krisen i de fiktiva länderna vara över. Dagens förmiddagspass var startskottet för årets Frisian Flag, en flygövning som just nu pågår i Nederländerna.

Klart för start. Flygteknikerna förbereder flygplanen för första passet i övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Många flygplan ska upp i luften från basen. Varje pass ska ca 45 flygplan upp i luften och alla startar från Leeuwarden Air Base.
Många flygplan ska upp i luften från basen. Varje pass ska ca 45 flygplan upp i luften och alla startar från Leeuwarden Air Base. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Både luftmål- och markmålsoperationer kommer att övas i stora sammansatta flygstyrkor under Frisian Flag.
Både luftmål- och markmålsoperationer kommer att övas i stora sammansatta flygstyrkor under Frisian Flag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kontingentschef Fredrik Holmbom.
Kontingentschef Fredrik Holmbom. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Många flygplan ska upp i luften från basen. Varje pass ska ca 45 flygplan upp i luften och alla startar från Leeuwarden Air Base. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Både luftmål- och markmålsoperationer kommer att övas i stora sammansatta flygstyrkor under Frisian Flag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kontingentschef Fredrik Holmbom. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

De ansvariga för övningen på Leeuwarden Air Base har flerårig erfarenhet från planering av den internationella flygövningen som är en av Europas största.

– Det, tillsammans med att vi tidigare deltagit i och själva ansvarat för liknande övningar hemma, gör att det är enkelt för deltagarna att komma igång. Vi pratar samma språk, säger kontingentschef Fredrik Holmbom.

Scenario

Övningsupplägget bygger på ett påhittat scenario med fiktiva namn på länder. Vi befinner oss i det landet Vulgaria, ett land som hamnat i konflikt med det landet Azhir. I gränsområdet mellan länderna har militära aktioner från Azhir bedrivits inne på Vulgarias område. Sverige som PfP-land (Partnerskap för fred) har skickat en styrka, tillsammans med övriga Natoländer kommer den svenska kontingenten att delta i en militär insats med namnet Archer för att stabilisera läget i området. Dessutom ska insatsen förhindra att landet Azhir anekterar – tar över – Vulgaria.

Oroligheter har de senaste åren spridit sig i landet som kan bland annat kopplas till den ”Karakiska våren”. Oppositionella styrkor försöker ta makten i landet men stoppas effektivt av regeringsstyrkorna. Azhirs president vill slå ned upproret och detta har bland annat inneburit bekämpning av gränstrakterna till Vulgaria, där civila fått sätta livet till. Detta har skapat spänningar mellan de båda länderna.

I närområdet finns det ett större land med goda ekonomiska resurser och som också har egen vapenutveckling och tillverkning. Azhir har haft ett samarbete med det landet och har under den senaste tiden fått köpa militär utrustning. Azhir har försetts med bland annat stridsflygplan och luftvärn för att bekämpa flygande farkoster på medelhög och hög höjd. Det senaste tillskottet är ett modernt stridsflygplan som ska levereras till Azhir. Förutom detta har Azhir möjligheten att skjuta SCUD-robotar med kemiska stridsmedel på sina motståndare.

Nato hoppas kunna genomföra den militära insatsen med framgång och avsluta denna inom kort. Efter detta kommer Europeiska unionen ta över och bibehålla den framtvingade freden i området.

Det är kring detta scenario flyguppdragen planeras.

Erfarenheten viktig

Att få öva tillsammans med andra nationer ökar vår förmåga till insatser, både hemma och någon annanstans i världen. Scenariot för övningen, tillsammans med de deltagande enheterna och markhot i form av bland annat luftvärn gör att övningen blir realistisk.

– Tack vare vår erfarna personal så har vi kommit igång med övningen på ett mycket bra sätt. Det finns inget utrymme att komma med oerfaren personal hit, vi ska kunna leverera operativ effekt direkt, säger han.

Varje vardag under två veckor planeras två pass att genomföras. Innan det kan ske ligger timmar av förberedelser. 212:e stridsflygdivisionen har planerat för det första passet sedan gårdagen, flygteknikerna har förberett Gripenplanen och samband- och informationssystempersonalen har upprättat bland annat den krypterade tal- och datatrafiken.

– Vi får genom Frisian Flag delta i en stor komplex övning med internationellt utbyte. Vårt deltagande är även en del i uppbyggnaden av 212:e stridsflygdivisionen som nästa år kommer att stå i beredskap, avslutar Fredrik Holmbom.