Övning som korsar nationsgränser

I det stora kontorslandskapet skymtas fokuserade deltagare vid datorer och kartor. Dokument skrivs, samband upprättas och spelscenarion instuderas. Allt för att staberna på Ledningsregementet ska vara förberedda inför spelstart av övningen Combined Joint Staff Excercise 2013.

Ledningsregementets lokaler har omvandlats till ett stort kontorslandskap för alla övade staber. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten
Österrikiske Rainer Bresslauer tillsammans med sin stabskollega Klas Holmström, som är student på Försvarshögskolan.
Österrikiske Rainer Bresslauer tillsammans med sin stabskollega Klas Holmström, som är student på Försvarshögskolan. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten
Flaggorna svajar utanför övningsbyggnaden och visar vilka nationer de övande deltagarna kommer ifrån.
Flaggorna svajar utanför övningsbyggnaden och visar vilka nationer de övande deltagarna kommer ifrån. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten
Överste Krister Larsson hoppas att deltagarna ska bli nöjda med övningen.
Överste Krister Larsson hoppas att deltagarna ska bli nöjda med övningen. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten
Österrikiske Rainer Bresslauer tillsammans med sin stabskollega Klas Holmström, som är student på Försvarshögskolan. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten
Flaggorna svajar utanför övningsbyggnaden och visar vilka nationer de övande deltagarna kommer ifrån. Foto: Mimmi Granat/Försvarsmakten
Överste Krister Larsson hoppas att deltagarna ska bli nöjda med övningen. Foto: Mimmi Granat/ Försvarsmakten

Dessa 800 deltagare på Ledningsregementet tillhör de sammanlagt 1 400 som ska övas i CJSE 2013. Det är en datasimulerad övning av ledning på taktisk och operativ nivå som täcker alla försvarsgrenar, med luftstrid på Luftstridsskolan i Uppsala och sjöstrid på Marinbasen i Karlskrona. Ledningsregementet representerar markstriden och står också som huvudövningsplats.

CJSE är ett samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan sedan ett antal år tillbaka, men dess utformning har utvecklats sen uppkomsten, med bland annat inkludering av internationella försvarsverksamheter och skolor.
– I år har vi 24 olika nationer representerade och vi har även ett ökat antal civila aktörer som övas, berättar överste Krister Larsson som är övningsplatschef för Ledningsregementet.

Övningen går ut på att deltagarna får inspel i form av fiktiva händelser, som de ska förhålla sig till och agera utefter under den kommande veckan. Det kan vara allt från en flygkrasch till militära hot. Vanligtvis används ett internationellt spelscenario, där deltagarna övas i att ingå i en multinationell stab vid en insatsoperation. Nytt för i år är tillökningen av en nationell komponent, i form av ett parallellt spelscenario där de fiktiva händelserna sker i Sverige och där övningsdeltagarna tillhör Sveriges befintliga krigsorganisation.

Ny för i år är även major Rainer Bresslauer, som är en av 25 deltagare från Österrikiska ”Austrian National Defence Academy”.
– Till vardags arbetar jag med logistik, men i denna övning övas jag i civil-militär samverkan. Det är en ny och rolig erfarenhet, precis som att samarbeta med andra nationer, förklarar Rainer Bresslauer