Misstänkta pirater stoppade

Redan under sitt första skarpa uppdrag lyckades HMS Carlskrona hindra ett misstänkt piratföretag. Med hjälp av helikoptern förmådde man störa piraterna och få dem att återvända till land.

Helikoptern från HMS Carlskrona stör de misstänkta piraterna. som avbryter och vänder tillbaka till land. Foto: Försvarsmakten
Carlskronas helikopter observerar att en misstänkt båt sjösätts.
Carlskronas helikopter observerar att en misstänkt båt sjösätts. Foto: Försvarsmakten
Helikoptern observerar samma båt någon timme senare när de är på väg ut.
Helikoptern observerar samma båt någon timme senare när de är på väg ut. Foto: Försvarsmakten
Samma båt som tidigare, men nu på stranden upp och nervänd.
Samma båt som tidigare, men nu på stranden upp och nervänd. Foto: Försvarsmakten
Carlskronas helikopter observerar att en misstänkt båt sjösätts. Foto: Försvarsmakten
Helikoptern observerar samma båt någon timme senare när de är på väg ut. Foto: Försvarsmakten
Samma båt som tidigare, men nu på stranden upp och nervänd. Foto: Försvarsmakten

Den första uppgiften som HMS Carlskrona fått av den portugisiske styrkechefen för Operation Atalanta var att genomföra spaning mot piratområden längs den somaliska kusten norr om Mogadishu.

När Carlskronas helikopter en morgon meddelar att de ser en misstänkt båt söder om fartyget börjar ett intensivt arbete ombord. I stridsledningscentralen samordnas fartygets agerande mot den misstänkta båten. Helikoptern levererar bilder till fartyget som analyseras ombord.

Analysen visar att det troligen rör sig om en så kallad attackskiff – en typ av båt som ofta använts i attacker mot handelsfartyg. Carlskrona sätter högsta fart söderut längs den somaliska kusten. Samtidigt planerar fartygsledningen för nästa moment.

Beredskapslarmet ljuder

Några timmar senare ljuder beredskapslarmet för helikoptern. Helikoptern är snabbt i luften och styr mot området där den misstänkta piratbåten befinner sig. Efter att ha följts och observerats av helikoptern vid ett flertal tillfällen, avbryter piraterna sina planer, styr tillbaka till land, vänder båten upp och ner och gömmer sin utrustning.

Genom ett väl fungerande samarbete ombord har Carlskrona lyckats förhindra de misstänkta piraterna att gå till sjöss. Uppdraget att spana mot och störa piraterna i deras verksamhet har lyckats. Carlskrona styr norrut mot nästa uppdrag. En stund senare är ett av Operation Atalantas spaningsflygplan i området och fortsätter bevakningen.

Stor utmaning i stort område

– En av de största utmaningarna som vi har i det enorma området är att vara på rätt plats i rätt tid. Då är helikoptern och underrättelsefunktionen viktiga komponenter, säger Mathias Jansson, chef för ME 03.

Operationsområdet som förbandet verkar inom är stort som Europa. Uppdragsplanering i kombination med goda underrättelser är ofta avgörande för spaningsuppdragens resultat.

– Vårt uppdrag i Operation Atalanta är att skydda sjöfarten och begränsa piratverksamheten i området. Det vi gjort i inledningen av insatsen visar att de förberedelser som besättningen genomfört gett resultat, säger Mathias Jansson.