Minröjningsinsats utmed de svenska kusterna

I måndags påbörjades minröjningsinsatsen Safety Clearance Operation, SCOP 13-1 både på väst- och östkusten.  HMS Kullen, HMS Ven, HMS Koster och HMS Trossö kastade loss från Berga och satte ny kurs mot operationsområdet på Östersjön. Under operationen deltar både 42:a minröjningsdivisionen från Fjärde sjöstridsflottiljen och 33:e minröjningsdivisionen från Tredje sjöstridsflottiljen.

På väg mot insatsområdet i Östersjön. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Röjdykarna på skarp uppdrag under första dygnet.
Röjdykarna på skarp uppdrag under första dygnet. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Träna, äta och sova, en viktig del av vardagen ute till sjöss.
Träna, äta och sova, en viktig del av vardagen ute till sjöss. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Media på väg in mot Arkösund efter en dag ombord på fartygen.
Media på väg in mot Arkösund efter en dag ombord på fartygen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Röjdykarna på skarp uppdrag under första dygnet. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Träna, äta och sova, en viktig del av vardagen ute till sjöss. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten
Media på väg in mot Arkösund efter en dag ombord på fartygen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/Försvarsmakten

Operationen pågår under sammanlagt två veckor och huvuduppgiften är att söka efter och oskadliggöra minor från första och andra världskriget. HMS Ven och HMS Koster har främst befunnits sig utanför Västervik medan HMS Kullen genomfört minröjning strax utanför Nynäshamn. För HMS Ven och Kosterklassen är denna uppgift lite historisk då det är första gången ROV-S, en undervattensfarkost med sonar, används som huvudsensor under en insats.

Under första och andra världskriget fälldes cirka 170.000 minor och det gör det till ett av världens mest använda vapen genom tiderna. En stor del av dessa minor ligger ännu idag kvar längs våra kuster och redan under andra dagen av operationen lokaliserades en mina. Fram till i fredags hade totalt fem minor sprängts. Trots det fick man lämna kvar en mina som lokaliserades i torsdags till nästa vecka. Vädret gjorde det omöjligt att genomföra sprängningen på ett säkert sätt. Ska man spränga en mina så är det viktigt att se över vissa faktorer som till exempel hur stor minan är och hur djupt den ligger. Det är framför allt viktigt att ta hänsyn till vad som finns i närheten innan man spränger.  I största mån försöker man oskadliggöra varje mina som identifieras, det är i alla fall målet.

Det är inte bara sprängning av minor man ägnar sig åt de här två veckorna, utan även en del övningar och utbildningar så som luftvärnsövningar och sjöräddning. Förutom sjömännens ordinarie arbetsuppgifter ska de förstås även hinna med att sova, äta och träna. Ombord finns bland annat ett löpband samt olika träningsredskap för att göra detta möjligt.

Flottiljen har även bedrivit informationstjänst till sjöss. I onsdags och torsdag tog man emot journalister och fotografer från bland annat Officerstidningen, TV 4, Sveriges Radio och Norrköpings tidningar. Tanken med besöket var att få en inblick i hur en minröjningsinsats går till och hur besättningen bor och jobbar ombord. Besöket började ombord på HMS Trossö med en genomgång om vad SCOP är för något, och fortsatte sedan med en rundvandring på HMS Ven. Här gavs det möjlighet att ställa många frågor och prata med sjömännen och officerarna ombord, något som tydligt uppskattades av samtliga. Nu återstå att se hur det går under nästkommande och sista vecka för insatsen.