KS 27 är redo

Torsdagen 21 mars, tog den 27:e chefen överste Mikael Christoffersson befälet över det sista svenska Kosovoförbandet  inom ramen för en kontingent. KS 27 som förbandet heter är den 27:e kontingenten sedan Sverige påbörjade sitt engagemang i Kosovo 1999.

Sista kontingenten Kosovostyrka 27 (KS 27) står redo fullt operativa. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
Kontingentschef överste Mikael Christoffersson talar till KS 27.
Kontingentschef överste Mikael Christoffersson talar till KS 27. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
Kontingentschef överste Mikael Christoffersson talar till KS 27. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten

Den svenska styrkan ingår som en del i den multinationella KFOR-styrkan, som i helhet uppgår till drygt 5000 soldater. Sveriges truppbidrag har förändrats i omfattning och uppgifter flertalet gånger sedan den första kontingenten. I nuläget är huvuduppgiften att med samverkansteam, så kallade Liasion and Monitoring Teams, LMT, känna av pulsen i det kosovarska samhället och därigenom bidra till att KFOR löser sin uppgift.

Ännu en milstolpe passerades när överste Christoffersson kunde förkunna att KS 27 har uppnått fullständig operativ förmåga. Nu väntar ungefär sju månaders arbete med samverkan i Kosovo, innan det är dags för förbandet att återvända till Sverige igen.

Förutom de operativa delarna av KS 27 så har förbadnet också en nationell del, NSE:t, National Support Element. Huvuduppgiften för NSE är att stödja de svenska operativa enheterna. NSE består av strax över 10 medarbetare och har samma chef  som de operativa delarna. NSE är också den dela av förbandet som efter att LMT återvänt till Sverige under en dryg månad ska avsluta den svenska insatsen i Kosovo.