Insats till stöd för Somalia går in i ny fas

Sverige är engagerat i flera insatser för stöd till Afrikas horn. HMS Carlskronas deltagande i ”Operation Atalanta” i Adenviken är mest känd men dessutom utbildar Sverige och flera andra EU-länder somaliska soldater. Utbildningen genomförs i Uganda och har pågått sedan 2010. Fyra svenskar ingår i EUTM – EU Training Mission Somalia – och insatsen går nu in i en ny fas.

Insatschefen Anders Silwer pratade med ugandiska militärpoliser, både om deras erfarenheter från Somalia men även om familjeliv. Här visar han upp en bild från mobilen av sitt barnbarn. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Christer Mårtensson från Luftvärnsregementet är chef för svenskarna i Uganda.
Christer Mårtensson från Luftvärnsregementet är chef för svenskarna i Uganda. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Den svenska styrkan som utbildar somaliska soldater i Uganda består av fr.v Johan Ljungné, Ragnar Sävfors, Sara Vikberg och Christer Mårtensson.
Den svenska styrkan som utbildar somaliska soldater i Uganda består av fr.v Johan Ljungné, Ragnar Sävfors, Sara Vikberg och Christer Mårtensson. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Christer Mårtensson från Luftvärnsregementet är chef för svenskarna i Uganda. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Den svenska styrkan som utbildar somaliska soldater i Uganda består av fr.v Johan Ljungné, Ragnar Sävfors, Sara Vikberg och Christer Mårtensson. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

– Tidigare handlade det om att ge somaliska soldater grundläggande soldatutbildning. Nu ska de som redan ingår i SNAF (Somali National Armed Forces) komma och få specialkunskaper, säger Christer Mårtensson från Luftvärnsregementet i Halmstad, chef för det lilla men högkvalificerade svenska truppbidraget.

300 soldater och officerare uppdelade på två omgångar ska antingen ges militärpolisutbildning, genomföra en kompanichefskurs eller få utbildning i CIMIC (civil-militär samverkan). Och det är just det sistnämnda som två av de fyra svenskarna ska arbeta med. Den fjärde – Johan Ljungné – arbetar som MA (militärassistent) till EUTM:s irländske chef.

– Varje utbildningsomgång är 3,5 månader lång och då får kursdeltagarna komma till EUTM:s träningsanläggning i Bihanga, berättar Christer Mårtensson.
Han och kollegorna Ragnar Sävfors och Sara Vikberg är på tillfälligt besök i Ugandas huvudstad Kampala för att träffa Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer som besökte EUTM under några dagar. Utöver att träffa svenskarna och EUTM:s chef genomförde Anders Silwer även ett två timmar långt möte med Ugandas försvarschef.
– Det är angeläget att på plats få kunskap om det enorma arbete som EUTM uträttar och dessutom få Ugandas syn på läget på Afrikas horn och i Östafrika, säger han.

Uganda deltar, liksom flera andra afrikanska länder, med trupp inne i Somalia. Insatserna har varit framgångsrika och nu behöver insatsen gå in i en ny fas med uppbyggnad av säkerhetsstrukturer och statsförvaltning så att Somalia på sikt kan hantera sin egen säkerhet, menar Anders Silwer:
– Därför är det viktigt att EU och andra ger Somalia stöd i att utveckla sin militära förmåga. Men dessutom måste det internationella samfundet bidra till att återuppbygga det somaliska samhället. EUTM utgör en del i EU:s allomfattande strategi för Afrikas horn.

De två utbildningsomgångarna som genomförs under 2013 är de sista i Uganda. Efter det ska verksamheten flyttas till Somalia och huvudstaden Mogadishu. Men om några svenskar ska stationeras i Mogadishu är ännu inte klart.