Hercules – en räddare i nöden

Måndagen den 15 april skulle en Herculesbesättning från Skaraborgs flygflottilj transportera en brandbil från F17 i Ronneby till Visby. Det var i alla fall vad de trodde. Men den transporten var bara ett sätt att hålla ett övningsuppdrag hemlig för besättningen. I stället fick de order om att under tidspress frakta sårade soldater från Skövde till Såtenäs.

Under skydd av flygsäkringsstyrkan lastas femton bårar in i Hercules. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Femton bårar monterades fast i mittengången på Hercules.
Femton bårar monterades fast i mittengången på Hercules. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Flygsäkringsstyrkan skyddar flygplanet från hot på marken.
Flygsäkringsstyrkan skyddar flygplanet från hot på marken. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Femton bårar monterades fast i mittengången på Hercules. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Flygsäkringsstyrkan skyddar flygplanet från hot på marken. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

– Jag förstod att det var någonting på gång när jag kom in i briefingsalen och såg flygsäkringsstyrkan, säger överstelöjtnant Per Carlemalm, befälhavare på Hercules. Den har vi ju inte med oss när vi flyger brandbilar. Men för oss skiljer sig en övning inte så mycket med verkligheten, så det var bara att snabbt komma igång med den nya planeringen.

De skadade spelades av soldater från Trängregementet i Skövde. Tjugo skadade varav femton på bår skulle fraktas från Skövde till Såtenäs. Hercules är utrustad med anordningar för att hänga bårar i mitten av lastutrummet. Vid sidan, utmed flygplanets väggar, sitter de övriga skadade samt den vårdpersonal som eventuellt följer med en patienttransport.

Med på övningen fanns också en flygbasjägarpatrull som flygsäkringsstyrka. Flygbasjägarna fanns tidigare på F7 men baserar sedan 2005 på F17 i Ronneby. Denna styrka ska i första hand bevaka och försvara flygplanet när det står på marken. Lastning och lossning måste ibland ske snabbt så det är viktigt att det är ordning kring flygplanet och att flygplanet, och framför allt besättningen och passagerna, är säkra. Transport- och specialflygenheten har samverkat med flygsäkringsstyrkan sedan 2012, bland annat i Afghanistan och i Libyen.

Taktisk genomförande

Men det finns inte bara markhot. Under transporten till och från Skövde eskorterades flygplanet av två JAS 39 Gripen. Besättningen i Hercules gjorde en taktisk inflygning mot Skövde flygplats vilket innebär att de girade kraftigt samtidigt som de sjönk snabbt. Detta för att försvåra för fiender att skjuta missiler mot flygplanet. På plattan, med flygsäkringsstyrkan utplacerad och motorerna fortfarande igång, lastades sedan de skadade soldaterna ombord på flygplanet. Besättningen var hela tiden beredda på att starta om hotet skulle bli för högt. Gripenflygplanen låg hela tiden och cirkulerade runt flygplatsen som skydd mot både luft- och markhot.

En övning för många situationer

Denna gång övade besättningen på att flyga skadade soldater men det finns andra situationer när snabba och effektiva transporter också är viktiga. Per Carlemalm och de övriga på transport- och specialflygenheten är vana stödja samhället med viktiga transporter och står i ständig beredskap för detta.

– Vi utför ju även flygtransporter med civila patienter. Ibland har vi några dagar på oss att förbereda transporterna men ibland blir det akutläge. I samband med diskoteksbranden i Göteborg flög vi patienter till Oslo, så det är viktigt att vi hela tiden är duktiga på snabb planering under svåra omständigheter för man vet aldrig i förväg när eller var hjälpen behövs.

Under denna övning hade patienterna skador av sådan art att de kunde transporteras på bårar i flygplanet. Men det finns även tillfällen då svårt sjuka patienter behöver transport, exempelvis mellan sjukhus inom Europa, och där flygtransport är den enda praktiska lösningen. Sedan början på 2000-talet kan Hercules transportera ECMO-ambulansen och har så även gjort detta vid många tillfällen.

– Det har varit lite färre flygningar de senaste åren men 2008 flög vi ambulansen 17 gånger. Utan vår hjälp är det kanske inte möjligt att genomföra förflyttningen av patienten på så långa avstånd. Det är jätteviktigt att vi kan öva på det sätt vi nu gjort så att vi vet att vi klarar planeringsprocessen, tidspressen och genomförandet så att patienterna kan få det omhändertagandet de behöver.