Grand Slam för rekryten

Godkänd grundläggande militär utbildning, utsedd till bästa rekryt av befälen och utnämnd till bästa kamrat av övriga rekryter. Det klirrar i Truls Axelsons händer, tre jetonger som bevis.– Det känns naturligtvis bra, säger han.

Truls Axelsons har lyckats som rekryt. Hans råd till dig som ska göra GMU: Ha tålamod och vilja. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flottiljchef Fredrik Bergman sa i sitt tal ”En genomförd GMU med godkänt resultat kommer ingen någonsin att kunna ta ifrån er.” Fanvakt, 1:a pluton och 2:a pluton uppställd för avslutning och examen av GMU omgång 1 2013.
Flottiljchef Fredrik Bergman sa i sitt tal ”En genomförd GMU med godkänt resultat kommer ingen någonsin att kunna ta ifrån er.” Fanvakt, 1:a pluton och 2:a pluton uppställd för avslutning och examen av GMU omgång 1 2013. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Alla rekryter som genomfört grundläggande militär utbildning med godkänt resultat fick en jetong av flottiljchefen som bevis.
Alla rekryter som genomfört grundläggande militär utbildning med godkänt resultat fick en jetong av flottiljchefen som bevis. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Glädje. För en del var GMU bara starten på en militär karriär. Några anställs som soldater, andra går vidare mot officersyrket och till slut finns det några som känner att de har gjort sitt i Försvarsmakten.
Glädje. För en del var GMU bara starten på en militär karriär. Några anställs som soldater, andra går vidare mot officersyrket och till slut finns det några som känner att de har gjort sitt i Försvarsmakten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flottiljchef Fredrik Bergman sa i sitt tal ”En genomförd GMU med godkänt resultat kommer ingen någonsin att kunna ta ifrån er.” Fanvakt, 1:a pluton och 2:a pluton uppställd för avslutning och examen av GMU omgång 1 2013. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Alla rekryter som genomfört grundläggande militär utbildning med godkänt resultat fick en jetong av flottiljchefen som bevis. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Glädje. För en del var GMU bara starten på en militär karriär. Några anställs som soldater, andra går vidare mot officersyrket och till slut finns det några som känner att de har gjort sitt i Försvarsmakten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

90 dagar grundläggande militär utbildning, GMU, är nu avslutad. Till avslutningen och examen hade även anhöriga till rekryterna bjudits in.

Rekryterna stod prydligt uppställda och fanvakten var redo när bataljonschefen Per Källgarn kommenderade dem i givakt innan flottiljchefen inledde sitt tal.

- Ni har genomfört utbildningar och deltagit i övningar som normalt är tuffa och utmanande. Ni har dessutom genomfört er utbildning under den tiden på året som med tanke på snö, mörker och kyla ställer extra höga krav på era prestationer, sa flottiljchef Fredrik Bergman.

För Truls Axelson och hans kamrater har GMU-tiden varit väldigt annorlunda.

- Det är svårt att föreställa sig vad som väntar. Det är krävande och inget görs på halvfart. Det krävs fullt engagemang dygnet runt, säger han.

Att bli framröstad av sina kamrater som bästa kamrat kommenterar han ödmjukt

- Betyder otroligt mycket, men vem som helst förtjänade det. Vi är ett bra gäng med en god gemenskap.

GMU:n blev som han föreställt sig och utbildningen levde upp till hans förväntningar. Nu väntar kompletterande militär utbildning i Uppsala och sedan officersprogrammet där han är uttagen mot stridsflyg.

- Förhoppningsvis kommer jag tillbaka hit om fem år som pilot, avslutade han.

Med dessa ord utsågs Truls Axelson till bäste rekryt 2:a pluton
Truls Axelson har visat en ytterst stor inlärningsförmåga samt en god vilja. En väldigt motiverad rekryt. Han har en snabb och bra förmåga att ta till sig information. Han har visat en högre nivå än vad som krävts av honom. Han har visat prov på mycket goda ledaregenskaper vilket har hjälpt plutonen framåt. Avslutningsvis har Truls även varit en av plutonens fysrekryter där han har visat stor kunskap och kompetens. Han har även i detta hjälpt sina kamrater till en bättre fysisk status på lektioner och under fritid.

Med dessa ord utsågs Truls Axelson till bäste kamrat 2:a pluton
Truls Axelson har visat en stor empati och ett stöd för sina kamrater. Han har hjälpt till att motivera sina kamrater. Han har visat god kamratsakp och gott ledarskap, då han även varit en av plutonens förtroendevalda. Detta uppdrag har han skött med en stor vilja och förståelse.