Försvarsministern önskade FS25 lycka till

Inom kort åker FS25 till Afghanistan. Under måndagen besökte försvarsminister Karin Enström förbandet.

-  Jag vill visa regeringens och det politiska Sveriges tacksamhet för de som trots risker åker till Afghanistan, säger hon.

Under sitt besök berättade försvarsminister Karin Enström att politiska samtal pågår om vad som ska komma efter Isaf-insatsen i Afghanistan. Foto: Mats Laggar
Några av förbandets medlemmar fick förmånen att prata med Karin Enström över en macka.
Några av förbandets medlemmar fick förmånen att prata med Karin Enström över en macka. Foto: Mats Laggar
Några av förbandets medlemmar fick förmånen att prata med Karin Enström över en macka. Foto: Mats Laggar

ISAF har beslutat att dra sig ur Afghanistan under 2014, när det nuvarande FN-mandatet löper ut. Den politiska viljan är att något annat ska ta vid. Vad är ännu inte beslutat. Politiska samtal pågår mellan de berörda länderna.
- Vi, den svenska regeringen, är i alla fall beredda att ta vårt ansvar. Vad det blir för fortsättning är inte klart. Det handlar i våra samtal inte minst om vad andra länder vill och är beredda att bidra med, säger försvarsminister Karin Enström.


FS25 lämnar Sverige för Afghanistan inom kort. Senare i maj ska förbandet formellt ta över ansvaret för den svenska Afghanistanstyrkan.
- Idag, snart tolv år efter 9/11 börjar vi se slutet på ISAF-insatsen, men det innebär emellertid inte slutet för vårt engagemang i Afghanistan, säger Enström.
FS25 kommer fram till i december att förbereda avvecklingen av den nuvarande svenska insatsen. Vid sidan av det ordinarie uppdraget och uppgifterna.
- Vi planerar nu tillsammans med övriga ISAF-länder för avslutningen och ett ordnat tillbakadragande. Samtidigt ser vi över hur ett fortsatt stöd till Afghanistan och de afghanska säkerhetsstyrkorna ska se ut. Det är ingen hemlighet att Afghanistan blir ett av de största mottagarländerna av svenskt bistånd, säger Karin Enström.
Hon är övertygad om att FS25 löser den uppgift som står framför förbandet de kommande månaderna.
- Att genomföra ett jobb samtidigt med andra pågående uppgifter ställer andra krav på förbandet. Jag har stort förtroende för att FS25 löser uppgiften. Jag vill påstå att förbandet är ett av de mest kvalificerade och väl förberedda som Sverige skickat utomlands. Genom att behandla afghanerna med den respekt som en medmänniska förtjänar - och genom att visa att vi är där för att hjälpa - ökar vår förmåga att lösa uppgiften, säger Karin Enström.