Försvarsministern ger nytt uppdrag

"Sprid goda exempel och erfarenheter från alla delar av organisationen, vägen är framåt och inte bakåt". Det var huvudbudskapet när försvarsminister Karin Enström besökte Försvarsmaktens personalförsörjningsseminarium.

Drygt 130 lyssnade till Karin Enströms syn på Försvarsmaktens personalförsörjning. Foto: Ruben Krey

Under torsdagen lade regeringen fram en ändring i det årliga regleringsbrevet som sätter riktlinjer för Försvarsmaktens budget och mål. Enligt det nya tillägget ska samtliga förband på ett systematiskt sätt dela med sig av erfarenheter kring samarbeten med andra samhällsaktörer.

Det kan vara kontakter med arbetsförmedlingen, högskolor eller kommuner vilket har etablerats mer och mer på senare tid. Dessa samarbeten påverkar förutsättningarna för de anställda soldaterna och för att lära av varandras framgång vill försvarsministern följa upp arbetet.

– Den grundläggande militära utbildningen är enhetlig över hela landet, allt ser i princip likadant ut men metoderna skiljer sig åt på förbanden. Därför kommer regeringen ge uppdrag till Försvarsmakten att redovisa dessa goda exempel.

Beslutet är ett led i arbetet med att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla sin personal.
– Om en jättebra modell bildas på ett ställe ska andra kunna få reda på det och följa upp. Därför är sådana här seminariedagar inriktade på personalförsörjning viktiga för att få med sig nya erfarenheter hem, menar Karin Enström.

"Vi är på rätt väg"

Under personalförsörjningsseminariet har flera andra frågor tagits upp, fokus har varit jämställdhet och rekrytering.

Och enligt försvarsministern har myndigheten nått en framgång i just dessa frågor.
– Ungefär 19 procent av sökanden till den grundläggande militära utbildningen var kvinnor och den andelen höll sig under hela processen. Det är en viktig fråga av bland annat effektivitetsskäl, det är mycket kvar men vi är på rätt väg.